strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Działki o pow. 1,6800 ha w Pieczonogach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-18
Godzina: 09:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 1,6800 ha w Pieczonogach
Cena wywoławcza: 78 840,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1750/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 marca 2016 r. o godz. 9:20

 

w sali nr C-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność dłużniczki (…). Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 177, 209/1 o łącznej powierzchni 1,6800 ha, położonych w miejscowości Pieczonogi, gmina Pałecznica. Sposób korzystania z działki nr 209/1 – grunty rolne, działka 177 – łąki trwałe. Działki zlokalizowane są w otoczeniu gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zagrodowymi, gospodarczymi, terenów użytkowanych rolniczo. Dojazd do działki 209/1 drogą asfaltową od strony północnej, do działki 177 drogą polną nieutwardzoną

od strony południowej.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach księga wieczysta nr KR1H/00035282/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 105 120,00 zł  (słownie: sto pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 78 840,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwota 10 512,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala

71 8619 0006 0030 0325 8023 0001

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 11.03.2016 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pieczonogi
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone