strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 62,00 m2 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 62,00 m2 
Cena wywoławcza: 108 442,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1779/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony na parterze w budynku wielomieszkaniowym, 3-kondygnacyjnym w Tarnowie przy ul. Kasztanowej 16/1, obręb Dąbrówka Infułacka. Prawo własności do powyższego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 62/1684 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zawartych w KW TR1T/00066332/2, posiada pani (…). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 62,00 m2. Mieszkanie składa się z 3 izb: 2 pokoje + kuchnia, przedpokój, łazienka oraz oddzielne wc.

Dla lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tarnowie księga wieczysta nr TR1T/00146152/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 144 590,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 108 442,50 zł (słownie: sto osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 50/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 23 marca 2016 r. oraz 30 marca 2016 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kasztanowa
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone