strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Piotr Urbaniak
SAMOCHÓD OSOBOWY LEXUS, DRUKARKO-KSEROKOPIARKA SAMSUNG SCX-4623F, KONSOLA XBOX 360S + 1 pad + sensor kinect
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-24
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: SAMOCHÓD OSOBOWY LEXUS, DRUKARKO-KSEROKOPIARKA SAMSUNG SCX-4623F, KONSOLA XBOX 360S + 1 pad + sensor kinect
Cena wywoławcza: 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 112/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 marca 2016 r. o godz. 12:00

 

w lokalu: 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 27/9 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

SAMOCHÓD OSOBOWY LEXUS IS 200 (kombi) ROK PROD. 2003

KOLOR: CZARNY

.nr rej. DJA51F6,
VIN JTDES192X00111245

1 [szt.]

20 000,00 **)

15 000,00

2.

DRUKARKO-KSEROKOPIARKA SAMSUNG SCX-4623F
rok prod.2011

1 [szt.]

200,00 **)

150,00

3.

KONSOLA XBOX 360S + 1 pad + sensor kinect rok prod. 2012

1 [szt.]

350,00 **)

262,50

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeśli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Skwierzyńska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone