strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż
Nieruchomość lokalowa, I piętro – 2 udziały
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-12
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa, I piętro – 2 udziały
Cena wywoławcza: 53 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1299/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, sala nr 010, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1. prawa własności udziału w 1/2 części nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 66 w Nowym Sączu, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00116476/6, należącego do dłużnika (…).

2. prawa własności udziału w 1/2 części nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 66 w Nowym Sączu, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00116476/6, należącego do dłużnika (…).

 

Z opisanymi prawami majątkowymi związany jest udział w 149/1000 częściach wspólnych zabudowanej działki ewidencyjnej nr 26 w obrębie 89, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą NS1S/00041206/6.

 

Opisane wyżej udziały oszacowane są na kwotę po: 79 500,00 zł za każdy udział. Cena wywoławcza każdego z udziałów w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 53 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7 950,00 zł za każdy udział, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na rachunek komornika:

Deutsche Bank PBC SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 444 22 88

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sienkiewicza
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone