strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska
Działki w Józefowie n. Wisłą
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-05
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Józefowie n. Wisłą
Cena wywoławcza: 246 075,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 795/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska (tel. (81) 827 23 15), ogłasza że w dniu

 

5 kwietnia 2016 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 46 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości i odrębnej własności budynków i budowli
w postaci: dz. nr ewid. 18 o pow. 0,3800 ha stanowiącej teren przemysłowy, zabudowany budynkami produkcyjno-magazynowymi z zapleczem socjalnym:

1. Budynek magazynu wybudowany ok. roku 1952, konstrukcji murowanej, ze stolarką okienną metalową i drewnianą, konstrukcją dachu stalową, pokrytą blachą stalową ocynkowaną. Budynek o pow. zabudowy ok. 510 m2, pow. użytkowej 450 m2;

2. Budynek magazynu wybudowany ok. roku 1986, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej, ze stolarką okienną metalową i drewnianą, konstrukcją dachu stalową, pokrytą blachą stalową ocynkowaną. Budynek o pow. zabudowy ok. 560 m2, pow. użytkowej ok. 470 m2;

3. Budynek wiaty wybudowany ok. roku 1973, konstrukcji stalowej, obmurowany cegłą, konstrukcja dachu stalowa, pokryta płytami azbestowo-cementowymi. Budynek o pow. zabudowy ok. 200 m2, pow. użytkowej ok. 180 m2 dz. nr ewid. 20/1 o pow. 1,0000 ha stanowiącej teren przemysłowy, zabudowany budynkami produkcyjno-magazynowymi
z zapleczem socjalnym:

1. Budynek przetwórni owoców, wybudowany ok. roku 1951, konstrukcji murowanej, podpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z dachem konstrukcji drewnianej, pokrytym eternitem falistym, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek o pow. zabudowy ok. 360 m2;

2. Budynek kotłowni wybudowany ok. roku 1951, konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej, dach konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek o pow. zabudowy
ok. 450 m2;

3. Hydrofornia, budowla podziemna, położona przy ścianie kotłowni;

4. Budynek warsztatu mechanicznego, wybudowany ok. roku 1979, konstrukcji murowanej, stropodach stalowy z płytami warstwowymi azbestowo-cementowymi, stolarka okienna i drzwiowa metalowa i drewniana. Budynek o pow. zabudowy ok. 180 m2;

5. Budynek produkcyjny, wybudowany ok. roku 1978, konstrukcji murowanej, dach konstrukcji stalowej, pokryty papą na lepiku, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek o pow. zabudowy ok. 650 m2;

6. Fermentownia nr 1, budynek wybudowany ok. roku 1982, konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej, dach konstrukcji stalowej, pokryty płytami korytkowymi i papą na lepiku, stolarka okienna i drzwiowa drewniana
i metalowa. Budynek o pow. zabudowy ok. 200 m2;

7. Fermentownia nr 2, budynek wybudowany ok roku 1976, konstrukcji murowanej
o jednej kondygnacji nadziemnej, konstrukcja dachu stalowa, pokryta płytami żelbetowymi oraz papą na lepiku. Budynek o pow. zabudowy ok. 180 m2;

8. Budynek tłoczni owoców, wybudowany ok. roku 1972, konstrukcji murowanej, o jednej kondygnacji nadziemnej, podpiwniczony, stolarka okienna drewniana i metalowa, stropodach pokryty papą na lepiku. Budynek o pow. zabudowy ok. 100 m2;

9. Spławiak przy tłoczni, rok budowy ok. 1971, zasobniki na jabłka stanowią betonowe grodzie, kanał odpływowy połączony z tłocznią, pow. zabudowy ok. 120 m2;

10. Magazyn produktów gotowych, wybudowany ok. roku 1952, konstrukcji murowanej, stolarka okienna metalowa i drewniana, konstrukcja dachu stalowa, pokryta blachą stalową ocynkowaną. Budynek o pow. zabudowy ok. 510 m2;

11. Magazyn produktów gotowych, wybudowany ok. roku 1986, o jednej kondygnacji nadziemnej, konstrukcji murowanej, stolarka okienna metalowa i drewniana, konstrukcja dachu stalowa, pokryta blachą stalową ocynkowaną. Budynek o pow. zabudowy ok. 560 m2; 12. Wiata na opakowania, wybudowana ok. roku 1973, konstrukcji stalowej, obmurowana cegłą, dach konstrukcji stalowej, pokryty płytami azbestowo-cementowymi. Budynek o pow. zabudowy ok. 200 m2;

13. Budynek gospodarczy o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, konstrukcji stalowej, obmurowany cegłą, dach konstrukcji stalowej, pokryty płytami azbestowo-cementowymi. Budynek o pow. zabudowy ok. 60 m2;

14. Budynek gospodarczy o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, konstrukcji stalowej, obmurowany cegłą, dach konstrukcji stalowej, pokryty płytami azbestowo-cementowymi. Budynek o pow. zabudowy ok. 60 m2;

15. Budowla - komin, wzniesiony ok. roku 1968, murowany z kształtek ceramicznych wzmocnionych stalowymi obręczami. Wysokość komina ok. 27 m, średnica 2,6 m;

16. Budynek portierni, konstrukcji murowanej o jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek o pow. zabudowy ok. 16 m2; działki o pow. łącznej 1,3800 ha;

należącej do dłużnika: BEW-POL Sp. z o.o.,

położonej: 24-340 Józefów n. Wisłą, ul. Opolska,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00033820/8].

Suma oszacowania dla dz. nr ewid. 18 wynosi 328 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 075,00 zł. Licytant przystępujący
do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 810,00 zł.

Suma oszacowania dla dz. nr ewid. 20/1 wynosi 406 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
to jest 40 650,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (81) 827 23 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Opolska
Miasto: Józefów n. Wisłą
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone