strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak
Lokal mieszkalny we Wrocławiu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-18
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny we Wrocławiu
Cena wywoławcza: 208 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 95/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej mającego siedzibę przy ul. Świebodzkiej 5 w sali nr 207, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udział związany z własnością lokalu,

należącego do dłużników: (…),

położonego: 53-443 Wrocław, Pereca 5/7, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00082563/2.

Lokal mieszkalny o powierzchni 72,70 m2 położony jest na I piętrze budynku. Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej KW WR1K/00082563/2 lokal składa się z dwóch pokoi (23,10 m2 i 21,20 m2), kuchni (13,50 m2), łazienki z WC (3,70 m2) i przedpokoju (11,20 m2). Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Biegły sądowy w wyniku inwentaryzacji struktury i powierzchni lokalu stwierdził, że powierzchnia lokalu jest zgodna, lecz nieco odmiennie przedstawia się struktura lokalu: w pomieszczeniu łazienki znajduje się także WC, przedpokój został przedzielony na dwie części nietrwałym przepierzeniem a w jednym z pokoi wykonano

drewnianą antresolę. Wysokość pomieszczeń lokalu ponadstandardowa - ok. 3,3 m.

Budynek z przedmiotowym lokalem położony jest na działce gruntu nr 8/33 o powierzchni 0,0351 ha, obręb Grabiszyn we Wrocławiu. Budynek został wybudowany na początku XX wieku i od tego czasu jest w niezmiennej formie architektonicznej, z wyjątkiem zmian w geometrii dachu. Został wykonany w technologii tradycyjnej, typowej dla okresu, w którym został wykonany. Wyposażony jest w przyłącza do wszystkich sieci infrastruktury technicznej - sieć energetyczna, wodno-kan., gazowa i teletechniczna; posiada instalację domofonową, brak windy.

Stan techniczny budynku zadawalający.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (oświetleniową oraz gniazd wtykowych), wodną, kanalizacyjną, telefoniczną oraz domofonową. Nie posiada instalacji centralnego ogrzewania, lecz ogrzewany jest z jednego pieca kaflowego, który znajduje się w pokoju dziennym. Brak także urządzenia do wytworzenia ciepłej wody użytkowej, licznik gazu został zdjęty przez co instalacja gazowa nie posiada zasilania.

Pomieszczenia lokalu zajmują wschodnią (czyli przednią/frontową) część kondygnacji I piętra, z oknami z widokiem na ulicę.

Suma oszacowania wynosi 278 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 500,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien zgodnie z art. 962 kpc złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

36 1020 5226 0000 6202 0476 9016

bądź gotówką w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości na dzień 4.04.2016 r. w godzinach od 12:00 do 12:30. W przypadku braku udostępnienia lokalu komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym otwarciem.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu Piotra Urbaniaka ul. Mosiężna 35/1 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pereca
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone