strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Zabudowana działka o pow. 1 260 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-05
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 1 260 m2
Cena wywoławcza: 33 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 302/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 535/94 o powierzchni 1 260 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 158,06 m2, budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni zabudowy 28,00 m2 oraz wiatą w zabudowie zwartej o powierzchni użytkowej 28,56 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Goleniów (Helenów) przy ul. Leśna 17. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00001083/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 446 000,00 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 297 333,33 zł.

Rękojmia wynosi 44 600,00 zł.

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 130/2 o powierzchni 2 400 m2, symbol użytku: RVI o powierzchni 1 600 m2, PsV o powierzchni 800 m2, położonej w miejscowości Burowo, gm. Goleniów. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00043938/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 49 500,00 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 33 000,00 zł.

Rękojmia wynosi 4 950,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 4.04.2016 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Goleniów, Burowo
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone