strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Grzegorz Woźnicki
Działka o pow. 0,1777 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-15
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1777 ha
Cena wywoławcza: 58 500,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 370/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Grzegorz Woźnicki (tel./fax (76) 852 22 07, 604 061 700) na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości ogłasza, że dnia

 

15 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 59-220 Legnica, Andersa 14/1, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

stanowiącej: działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym 416/15, o łącznej powierzchni 0,1777 ha,

położona w miejscowości Grzybiany, 59-216 Kunice, gmina Kunice.

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 67359 [NKW: LE1L/00067359/4].

 

Suma oszacowania wynosi 117 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 58 500,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 11 700,00 zł w gotówce lub na konto komornika 15 1020 3017 0000 2102 0115 6207 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziala komornik pod numerem tel. (76) 852 22 07.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grzybiany
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone