strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Artur Karamon
Działki o pow. 716 m2, 273 m2, 4 389 m2 i 5 362 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-05
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 716 m2, 273 m2, 4 389 m2 i 5 362 m2
Cena wywoławcza: 8 602,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 551/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1S/00041216/3, KW WR1S/00034966/3 W TRYBIE UPROSZCZONYM – ART. 10136 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon (tel. (71) 314 75 79) na podstawie art. 867 i 868 kpc w zw. z art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

 5 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 15/3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1) nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 544/32 o powierzchni 716 m2 i działki nr 544/40 o powierzchni 273 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1S/00041216/3.

Suma oszacowania wynosi 159 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 550,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 940,00.

2) nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 539/104 o powierzchni 4 389 m2 i działki nr 544/110 o powierzchni 5 362 m2 w udziale dłużnika 6/196, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1S/00034966/3, stanowiącej drogę dojazdową do działek 544/32, 544/40.

Suma oszacowania wynosi 11 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 602,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 147,00.

Ww. nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…).

Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK 86 1090 2444 0000 0001 1384 7186

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 4 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 314 75 79

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone