strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Nieruchomość o pow. 1,1149 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-13
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 1,1149 ha
Cena wywoławcza: 716 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 917/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba, zastępcą komornika asesor Bartłomiej Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz 983 kpc, że w dniu

 

13 kwietnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, położona na działce nr 67/1 w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Budowlanych obręb 3, o łącznej powierzchni 1,1149 ha.

Nieruchomość zabudowana jest:

  1. budynkiem biurowo-produkcyjnym z częścią mieszkalną, w której mieści się lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 978,5 m2;
  1. budynkiem biurowo-socjalno-produkcyjnym z częścią mieszkalną, w której mieści się lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 652,3 m2;
  1. budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 712,8 m2, którego ściana frontowa wykonana jest z siatki stalowej;
  1. budynkiem wagi samochodowej o powierzchni użytkowej 6,3 m2.

Nieruchomość stanowi własność dłużników w udziałach po 1/2 części.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. o nr JG1S/00007635/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 074 450,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 716 300,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 107 445,00 zł, w gotówce w Kancelarii do godz. 11:30  lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Budowlanych
Miasto: Lwówek Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone