strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Lokal mieszkalny o pow. 61,30 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-08
Godzina: 10:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 61,30 m2
Cena wywoławcza: 112 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 kwietnia 2016 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu przy ul. Struga 63 w sali nr II, w celu zniesienia współwłasności odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 46, położonego w Radomiu przy ul. Szerokiej 4 o pow. 61,30 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i wc, przedpokoju i balkonu. Usytuowanego na piątym piętrze w budynku wielorodzinnym o zmiennej liczbie kondygnacji z windą, znajdujący się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” z siedzibą w Radomiu przy ul. Planty 15. Dla przedmiotowego prawa nie jest prowadzona księga wieczysta. Budynek mieszkalny przy ul. Szerokiej 4 posadowiony jest na działce nr 236/42, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00124940/0. Przedmiotowy lokal stanowi współwłasność (…).

Suma oszacowania wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać przedmiotowy lokal w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sekretariacie I wydziału cywilnego sądu rejonowego w Radomiu (ul. Grzybowska 4/6) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szeroka
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone