strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Krakowie
Nieruchomość w Zabierzowie Bocheńskim o powierzchni 0.55 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość w Zabierzowie Bocheńskim o powierzchni 0.55 ha
Cena wywoławcza: 114 400,00
Forma sprzedaży: III licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                   

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, na podstawie z art. 110 w § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. Nr 1619 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego w Wieliczce, ul. Zamkowa 2, w pokoju nr 110 odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność Zobowiązanego Pana (…),

położonej w Zabierzowie Bocheńskim, tj. działek nr 78, 106 powierzchni 0.55 ha, niezabudowanej, dla której założona jest księga wieczysta nr KR2I/00033733/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach.

 

Suma oszacowania wartości wynosi 176 000,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Cena wywołania jest równa 65% sumy oszacowania i wynosi 114 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 600,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce.

Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 9:00-13:00, natomiast elaborat szacunkowy przeglądać można w siedzibie urzędu w pokoju 110.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zabierzów Bocheński
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone