strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Lokal mieszkalny o pow. 45,89 m2, Działka gruntu o pow. 0,1053 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-18
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 45,89 m2, Działka gruntu o pow. 0,1053 ha
Cena wywoławcza: 30 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 328/10
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 326, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1)   Wygodne mieszkanie w Jaszkowej Dolnej

Nieruchomość lokalowa nr 3 w budynku wielorodzinnym Jaszkowa Dolna nr 63d (nr KW lokalu SW1K/00050627/5), wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku w działce gruntu 574/10000 (nr KW gruntu SW1K/00048648/1).

OPIS: Mieszkanie o powierzchni 45,89 m2. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój. Mieszkanie położone jest na parterze. Ogrzewanie CO z kotłowni osiedlowej. Instalacje: wod.-kan., elektryczna. Mieszkanie rozkładowe w dobrym stanie technicznym i standardzie oraz dobrej lokalizacji. Adres: 57-300 Jaszkowa Dolna 63D/V/3, należącej do dłużnika: (…). Nr KW lokalu SW1K/00050627/5.

CENA MINIMALNA – 89 175,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 118 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 175,00 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 890,00 zł.

 

2)   Działka gruntu o pow. 0,1053 ha w Jaszkowej Dolnej

Nieruchomość niezabudowana: działka nr 1133 (AM-2) obręb Jaszkowa Dolna, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, nieogrodzona. Dostęp do sieci: energetycznej, wod.-kan., telekom. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Adres: 57-300 Jaszkowa Dolna – działka nr 1133 (AM-2), obręb Jaszkowa Dolna, należącej do dłużnika: (…).

Nr KW SW1K/00048287/2.

CENA MINIMALNA – 30 975,00zł.

Suma oszacowania wynosi 41 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 975,00 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 130,00 zł.

 

Informacje pod numerem telefonu (74) 640 08 82.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jaszkowa Dolna
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone