strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora
Działka numer 75/5 w Miękini
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka numer 75/5 w Miękini
Cena wywoławcza: 55 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 588/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 marca 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużnika (…) w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Miękinia (działka numer 75/5, arkusz mapy 1, obręb 0015 Miękinia, jednostka ewidencyjna Miękinia, powiat średzki), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00011423/8.

Nieruchomość sąsiaduje od strony wschodniej i północnej z nieruchomościami zabudowanymi o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym. Z pozostałych stron sąsiaduje z nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi. Nieruchomość położona jest przy drodze dojazdowej o nawierzchni gruntowej długości około 300 m. Nieruchomość nie jest zagospodarowana i ogrodzona. W trakcie wizji porośnięta była wysokimi krzakami. Uzbrojona jest w sieci wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. Położona jest w terenie równinnym, lekko opadającym w kierunku południowym. Przez teren nieruchomości przebiega linia napowietrzna elektroenergetyczna średniego napięcia SN długości około 65 m zakończona od strony wschodniej słupową stacją transformatorową. W klasyfikacji geodezyjnej jest to pastwisko trwałe klasy Ps IV o powierzchni 0,5918 ha.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje przeznaczenie pod aktywność gospodarczą.

 

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 74 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 400,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika w PKO BP S.A.: 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miękinia
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone