strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański
Nieruchomości zabudowana o pow. 8 618 m2  w Szczecinie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-12
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości zabudowana o pow. 8 618 m2  w Szczecinie
Cena wywoławcza: 124 396,88
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1579/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1S/00036612/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

przysługującego dłużniczce udziału w wysokości 1/8 w nieruchomości położonej: 70-893 Szczecin, Przyszłości 16, nr działki 260/4, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00036612/6.

Przedmiotem licytacji jest udział 1/8 w nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 8 618 m2, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi, warsztatem oraz wiatami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Pierwszy z budynków mieszkalnych to dom jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednopiętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych, a następnie rozbudowany kilkadziesiąt lat temu. Posiada powierzchnię użytkową 186,74 m2. Dom przeznaczony jest w chwili obecnej dla 3-6 mieszkańców. Drugi z budynków mieszkalnych to dom parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z przybudowanym garażem. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w ostatnich latach. Dach budynku pokryty dachówką, ściany ocieplone, pokryte płytką klinkierową. Wg deklaracji podatkowej powierzchnia użytkowa budynku wynosi 250,00 m2, a powierzchnia użytkowa garażu 59,00 m2. Dom przeznaczony jest w chwili obecnej dla 3-6 mieszkańców.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 326 900,00 zł, natomiast suma oszacowania udziału w wysokości 1/8 należącego do dłużnika wynosi 165 862,50 zł, zaś cena wywołania udziału jest równa 3/4 sumy jego oszacowania i wynosi 124 396,88 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 586,25 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 52 1240 3927 1111 0010 4447 2349

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 29.03.2016 r. w godz. 9.30-10.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przyszłości
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone