strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Działki, Chlebowice
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-07
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, Chlebowice
Cena wywoławcza: 29 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2120/08
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XI, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działek gruntu nr 106 oraz 112 położonych w miejscowości Chlebowice, gm. Głowno, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00023974/3,

stanowiących własność dłużnika:

  1. (…).

 

Poszczególne działki oszacowane są na kwoty:

  1. działka nr 106 – na kwotę 53 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
  1. działka nr 112 – na kwotę 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania poszczególnych działek, to jest

  1. dla działki nr 10635 333,33 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy 33/100 złotych).
  1. dla działki nr 11229 333,33 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy 33/100 złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych działek, tj.

1.    dla działki nr 1065 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych).

2.    dla działki nr 1124 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych).

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 2120/08), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 363/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chlebowice
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone