strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Garaż o pow. 15,23 m2 w Krakowie
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-04
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Garaż o pow. 15,23 m2 w Krakowie
Cena wywoławcza: 23 175,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 43/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 kwietnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali C-107 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- boksu garażowego nr 6 położonego w Krakowie na os. Ogrodowym 4a objętego KW KR1P/00199679/6, z własnością którego związany jest udział w 1/7 części w użytkowaniu wieczystym działki nr 143 położonej w Krakowie na os. Ogrodowym i oznaczonej KW 80688. Powierzchnia garażu wynosi 15,23 m2. Budynek z lat 60-70. XX wieku jest wyposażony w elektrykę, o przeciętnym stanie technicznym. Drzwi dwuskrzydłowe, z drewnianej klepki. Garaż tynkowany, z oknem zabezpieczonym kratami. Powierzchnia działki nr 143 i wynosi 114 m2.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (…).

(Księgę wieczystą dla wskazanych nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie).

 

Nieruchomość objęta KW KR1P/00199679/6 wraz z udziałem w 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej KW 80688 oszacowana jest na kwotę 30 900,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 23 175,00 zł (3/4 ceny oszacowania).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę: 3 090,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KMP 43/12” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie - ul. Nowohucka 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Ogrodowe
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone