strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
Działka o pow. 1,1971 ha, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,1971 ha, zabudowana
Cena wywoławcza: 151 775,00
Forma sprzedaży: III licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, na podstawie art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014, poz. 1619 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi przy al. Kościuszki 85, w pokoju nr 204, odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do zobowiązanego: (…), położonej w Szynkielewie nr 65a, gm. Pabianice, stanowiącej: działkę nr 210 o powierzchni 1,1971 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 22 Szynkielew, zabudowaną budynkiem gospodarczo-mieszkalnym oraz gospodarczym, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr LD1P/00012316/2.

 

Suma oszacowania wynosi 233 500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 65% sumy oszacowania i wynosi 151 775,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23 350,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi.

 

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu – 05 1010 1371 0105 4613 9120 0000 –jednak, na chwilę rozpoczęcia licytacji, tj. na godzinę 11:00 na rachunku tym musi już znajdować się ww. kwota. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.

 

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. od 7 do 24 marca 2016 r., w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (42) 25 30 533), wolno oglądać nieruchomość. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać, w ww. terminie w siedzibie Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi przy al. Kościuszki 85, w pokoju nr 402.

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szynkielew
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone