strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej
Działki o pow. 0,1517 ha zabudowana i 0,1108 ha niezabudowana.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-05
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,1517 ha zabudowana i 0,1108 ha niezabudowana.
Cena wywoławcza: 32 394,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 810/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu

 

5 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 213, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

Działka nr 914/1 o pow. 0,1517 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. zabudowy 133,70 m2 - zamieszkanym, położona w Żabnie, posiadająca założoną księgę wieczystą nr TR1D/00046133/6, stanowiąca własność dłużników: (…), oszacowana na kwotę 459 000,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 306 000,00 zł.

 

Działka nr 913/1 o pow. 0,1108 ha niezabudowana, położona w Żabnie, posiadająca założoną księgę wieczystą nr TR1D/00046133/6, stanowiąca własność dłużników: (…), oszacowana na kwotę 48 590,00 zł, której cena wywoławcza wynosi 32 394,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

– jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na 3 dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żabno
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone