strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0771 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-04
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0771 ha
Cena wywoławcza: 802 769,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 43/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza
w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali 307 Sądu Rejonowego w Zakopanem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej położonej w obr. 505 Poronin, gm. Poronin, powiat tatrzański, składającej się z działki
nr 62 o powierzchni 0,0771 ha ogrodzonej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Piłsudskiego nr 137 w zabudowie wolnostojącej, parterowym z częściowym przyziemiem, poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy pokryty gontem, obiekt o konstrukcji mieszanej, murowany z kamienia i drewniany o łącznej pow. użytkowej: 280 m2, dodatkowo poddasze do adaptacji
ok. 70 m2. Budynek w dobrym stanie technicznym po częściowej modernizacji, kilka i kilkanaście lat temu o przeciętnym standardzie. Dodatkowo na działce garaż wolnostojący drewniany o pow. użytkowej: 13,70 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu działka położona
w terenie zabudowy mieszkalnej objętej ochroną. W dziale I-SP KW NS1Z/00033445/9 ujawniono nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo do przejazdu i przechodu istniejącym w terenie szlakiem drożnym, biegnącym wzdłuż północnej granicy działki ewid. 61 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. 62. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, tory kolejowe, DK 47, rzeka Biały Dunajec, obiekty pensjonatowe, tereny zielone, lasy. Atrakcyjna lokalizacja do celów mieszkaniowych.

 

Nieruchomość objęta KW nr NS1Z/00033445/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zakopanem stanowi własność dłużników: (…).

 

 

Nieruchomość oszacowana wynosi 1 070 359,00 zł brutto.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 802 769,25 zł.

Przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, tj. kwotę 107 035,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piłsudskiego
Miasto: Poronin
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone