strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-14
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Cena wywoławcza: 200 200,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości

WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Luzinie

 

syndyk masy upadłości spółki pod firmą WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Luzinie, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 9 luty 2016 r. zapadłym w sprawie VI GUp 16/12 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

 

1. sprzedaż nieruchomości, na której znajduje się złoże kruszywa naturalnego obejmującej:

a)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Barniewice, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 278 o powierzchni 5,58 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00003023/1

za cenę wywoławczą nie niższą niż 2 166 600,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

2. sprzedaż złoża bazaltu „Męcinka I” obejmującego:

a)      prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Męcinka, gmina Męcinka, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, obejmującej działki nr: 18 o powierzchni 3,85 ha, 19/1 o powierzchni 2,01 ha, 19/2 o powierzchni 3,04 ha, 20 o powierzchni 4,82 ha, 21/3 o powierzchni 0,41 ha, 22/6 o powierzchni 0,40 ha, 22/12 o powierzchni 3,30 ha, 25/2 o powierzchni 1,1515 ha (łączna powierzchnia 18,9815 ha), dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi Księgę wieczystą KW nr LE1J/00006000/6 za cenę wywoławczą nie niższą niż 4 408 293,40 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100) plus ewentualny podatek VAT,

b)      prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Męcinka, gmina Męcinka, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, obejmującej działki nr: 21/2 o powierzchni 0,5666 ha, 22/8 o powierzchni 0,5794 ha, 24 o powierzchni 1,4566 ha (łączna powierzchnia 2,6026 ha), dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi Księgę wieczystą KW nr LE1J/00023816/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 604 479,40 zł (słownie: sześćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 40/100) plus ewentualny podatek VAT,

c)       prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Męcinka, gmina Męcinka, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, obejmującej działkę nr 22/10 o powierzchni 0,72 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi Księgę wieczystą KW nr LE1J/00024600/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 167 227,20 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 20/100) plus ewentualny podatek VAT

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 5 180 000,00 zł netto (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

 

3. sprzedaż złoża kruszywa naturalnego „Witramowo” obejmującego:

a)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 113 o powierzchni 3,72 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00108842/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 101 500,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

b)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działki nr 114 o powierzchni 2,44 ha i 118/1 o powierzchni 6,75 ha (łącznej powierzchni 9,19 ha), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00023444/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 573 915,50 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset piętnaście złotych 50/100) plus ewentualny podatek VAT,

c)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 116 o powierzchni 10,31 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00102498/5 za cenę wywoławczą nie niższą niż 643 859,50 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) plus ewentualny podatek VAT,

d)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 120/3 o powierzchni 5,21 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00059751/0 za cenę wywoławczą nie niższą niż 325 364,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 50/100) plus ewentualny podatek VAT,

e)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 121/1 o powierzchni 14,80 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00059750/3 za cenę wywoławczą nie niższą niż 923 860,50 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 50/100) plus ewentualny podatek VAT

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

 

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 2 568 500,00 zł netto (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

4. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

a)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kobylnica, gmina Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 1137 o powierzchni 0,7500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr SL1S/00092068/4

 

za cenę wywoławczą nie niższą niż 327 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

5. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

a)     udział stanowiący 50% w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Linia, gmina Linia, powiat wejherowski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 132/1 o łącznej powierzchni 3,3452 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1W/00077822/5

za cenę wywoławczą nie niższą niż 200 200,00 zł (słownie: dwieście tysięcy dwieście złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

6. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

a)     prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Tuchom, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 63/5, na której znajduje się budynek mieszkalny w trakcie budowy, o łącznej powierzchni 0,1600 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00068813/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż 216 992,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

b)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Tuchom, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 64/3, o łącznej powierzchni 0,9342 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00052043/5 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1 633 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

c)     prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Tuchom, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 64/5, na której znajduje się część budynku hali produkcyjno-magazynowej w trakcie budowy, o łącznej powierzchni 0,6826 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00071578/3 za cenę wywoławczą nie niższą niż 925 742,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

d)     prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Tuchom, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 65/1, na której znajduje się pozostała część budynku hali produkcyjno-magazynowej w trakcie budowy, o łącznej powierzchni 1,5243 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00067580/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż 2 067 266,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

e)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Tuchom, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 64/6, o łącznej powierzchni 1,1857 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00053013/3 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1 724 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 6 567 000,00 zł netto (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

7. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

a)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 249/7, 249/10, 249/14, 249/16 o łącznej powierzchni 11,2892 ha, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00122640/2 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1 934 600,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

b)     prawo własności niezabudowanej w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 249/4, 249/8, 249/9 o łącznej powierzchni 6,47 ha, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00161907/7 za cenę wywoławczą nie niższą niż 1 108 000,00 zł (słownie jeden milion sto osiem tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

         z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania praw

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 3 042 600,00 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

8. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

a)            prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Ustarbowo, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 72/2 o powierzchni 3,6648 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1W/00047823/3

za cenę wywoławczą nie niższą niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

9. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

a)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Przerzeczyn Zdrój, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, obejmującej działkę nr 165 o powierzchni 7,0630 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi Księgę wieczystą KW nr SW1D/00033158/4

za cenę wywoławczą nie niższą niż 250 900,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100) plus ewentualnie podatek VAT;

 

10. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

a)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 98/1, 99/1, 104, 108/4, 215/1, 216/1 o łącznej powierzchni 17,62 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00044513/2 za cenę wywoławczą nie niższą niż 450 120,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

b)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 100/1 o powierzchni 4,68 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00044247/6 za cenę wywoławczą nie niższą niż 69 450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

c)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 101 i 102 o łącznej powierzchni 9,46 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00044392/7 za cenę wywoławczą nie niższą niż 163 420,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

d)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 103/1 o powierzchni 2,55 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00078580/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż 44 270,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

e)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 105 i 107/1 o łącznej powierzchni 5,4498 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00065201/5 za cenę wywoławczą nie niższą niż 227 700,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

f)      prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 108/3 o powierzchni 3,20 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00062778/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż 168 220,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

g)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 108/5 o powierzchni 5,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00065010/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż 267 420,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

h)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 217/3 o powierzchni 3,0708 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00062102/0 za cenę wywoławczą nie niższą niż 47 500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

i)       prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działki nr 253/3 i 253/4 o łącznej powierzchni 5,05 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00017912/1 za cenę wywoławczą nie niższą niż 369 550,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

j)      prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 254 o powierzchni 3,78 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00006564/6 za cenę wywoławczą nie niższą niż 52 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT

k)     prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Żuromino, gmina Stężyca, powiat kartuski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 255 o powierzchni 9,48 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1R/00062318/7 za cenę wywoławczą nie niższą niż 122 450,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 1 982 600,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100) plus ewentualnie podatek VAT;

 

 

11. sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny opisanej jako:

a)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 3, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 11 o powierzchni użytkowej 58,8 m2, znajdujący się na parterze w klatce nr 2 dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126481/7, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem stanowiącym 45006/1000000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 125/11 obszaru 4 302 m2, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121459/9

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 116 200,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dwieście złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

12. sprzedaż nieruchomości opisanej jako:

a)     prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gdańsk, ul. Budowlanych/Nowatorów, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie, łączna powierzchnia działek – 5,7539 ha, obręb nr 24 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00070065/7 obejmującej:

-     niezabudowaną działkę nr 122/2 o powierzchni 1,8036 ha,

-     niezabudowaną działkę nr 125/10 o powierzchni 0,1105 ha,

-     niezabudowaną działkę nr 125/15 o powierzchni 0,2218 ha,

-     niezabudowaną działkę nr 125/16 o powierzchni 0,0436 ha,

-     niezabudowaną działkę nr 125/18 o powierzchni 0,9544 ha,

-     niezabudowaną działkę nr 125/19 o powierzchni 0,0929 ha,

oraz obejmującej:

-        działkę nr 122/1 o powierzchni 1,3584 ha zabudowaną stanowiącym odrębną własność budynkiem laboratoryjno-biurowym o powierzchni zabudowy 219 m2,

-        działkę nr 125/12 o powierzchni 0,7808 ha zabudowaną stanowiącymi odrębną własność trzema budynkami niemieszkalnym oznaczonymi: numer 52 o powierzchni zabudowy 81 m2, numer 53 o powierzchni 157 m2 oraz numer 54 o powierzchni zabudowy 190 m2,

-        działkę nr 125/13 o powierzchni 0,0698 ha zabudowaną stanowiącym odrębną własność częścią budynku nieoznaczonego w ewidencji budynków o powierzchni zabudowy 175 m2 oraz stanowiącym odrębną własność budynkiem nieoznaczonym w ewidencji budynków o powierzchni zabudowy 62,34 m2,

-        działkę nr 125/14 o powierzchni 0,0264 ha zabudowaną stanowiącym odrębną własność częścią budynku nieoznaczonego w ewidencji budynków o powierzchni zabudowy 175 m2,

-        działkę nr 125/17 o powierzchni 0,2917 ha zabudowaną stanowiącym odrębną własność budynkiem trafostacji o powierzchni zabudowy 21,3 m2,

za cenę wywoławczą nie niższą niż 11 040 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów czterdzieści tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

13.    sprzedaż nieruchomości opisanej jako:

a)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 1 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza oraz pomieszczenia przynależnego – komórki, o powierzchni użytkowej 67,2 m2, położony na pierwszej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126590/4, wraz z udziałem wynoszącym 1365/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 181 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

b)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o powierzchni użytkowej 52,2 m2 położony na pierwszej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126591/1, wraz z udziałem wynoszącym 1103/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 142 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

c)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 3 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza oraz pomieszczenia przynależnego – komórki o powierzchni użytkowej 45,9 m2 położony na pierwszej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126592/8, wraz z udziałem wynoszącym 1103/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

d)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 4 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, WC oraz korytarza o powierzchni użytkowej 38,1 m2, położony na drugiej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126593/5, wraz z udziałem wynoszącym 805/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 113 000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

e)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 5 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza o powierzchni użytkowej 40,2 m2, położony na drugiej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126594/2, wraz z udziałem wynoszącym 849/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 118 000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

f)      prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 6 składający się z pokoju, kuchni oraz łazienki o powierzchni użytkowej 16,7 m2, położony na drugiej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126595/9, wraz z udziałem wynoszącym 353/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 51 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

g)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza o powierzchni użytkowej 29,7 m2 położony na drugiej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126596/6, wraz z udziałem wynoszącym 628/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

h)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 8 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza o powierzchni użytkowej 45,3 m2, położony na drugiej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126597/3, wraz z udziałem wynoszącym 957/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 141 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

i)       prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 9 składający się z trzech pokoi, kuchni oraz łazienki o powierzchni użytkowej 40,00 m2 położony na poddaszu budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126598/0, wraz z udziałem wynoszącym 845/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 111 000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

j)      prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie, ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 10 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza o powierzchni użytkowej 57,4 m2 położony na poddaszu budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00126599/7, wraz z udziałem wynoszącym 1213/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 151 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

k)     udział wynoszący 927/10000 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr 125/21 obszaru 0,0947 ha zlokalizowanej w Gdańsku-Bysewie przy ulicy Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oraz udział wynoszący 927/10000 w prawie własności budynku mieszkalnego o powierzchni 452,6 m2 zlokalizowanego w Gdańsku-Bysewie przy ulicy Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1G/00121617/5 za cenę wywoławczą nie niższą niż 161 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 1 361 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w biurze przedsiębiorstwa w Gdańsku przy, ul. Budowlanych 7 w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu, a także treść Regulaminu Przetargu zamieszczona została na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

 

1.       Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2016 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy, ul. Piekar­niczej 10, 80-169 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

2.       Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.       Kopertę należy zaadresować:

VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk

Sędzia-Komisarz SSR Anna Stankiewicz

sygnatura akt VI GUp 16/12

oferta na przetarg nieruchomości

Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Luzinie.

3a Słowa „oferta na przetarg nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 Regulaminu Przetargu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

4.       Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.

5.       Każdy oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, kilku bądź wszystkich z wystawionych do sprzedaży nieruchomości opisanych w §3 ust. I Regulaminu Przetargu, z tym zastrzeżeniem, iż w ofercie zostanie odmiennie wskazana oferowana cena dla każdej z objętych ofertą nieruchomości. Oferta niespełniająca ww. zastrzeżenia podlegać będzie odrzuceniu.

6.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w punkcie 1 do 13 powyżej dla każdej z nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty, przelewem na rachunek bankowy spółki pod firmą Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Luzinie w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Gdyni numer rachunku: 15 1090 1102 0000 0001 1961 1600, najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2016 roku pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w niniejszym punkcie rachunek bankowy.

7.       Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:

a)     imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,

b)     aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów,

c)      wskazanie numerów NIP i REGON, poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie,

d)     wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,

e)      oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,

f)      zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,

g)      oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,

h)     oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetar­gu,

i)       oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą­czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne­go,

j)       promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznymi, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,

k)     pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot;

l)       dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,

m)   wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

 

8.       Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

9.       Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być zaopatrzone w podpisy ofe­renta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezen­tacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestni­czących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami no­tarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskaza­niem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetar­gu.

10.   Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświad­czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.

11.   Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 kwietnia 2016 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-196 Gdańsk w sali B65.

12.   Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 606 131 882 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Męcinka, Witramowo, Linia, Tuchom, Pszczółki, Ustrabowo, Żuromino, Bysewo, Gdańsk,
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone