strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Ernest Osicki
Rozdrabniarki SHREDDER SHR 3600 i ARTECH SG 80/120 E
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-13
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Rozdrabniarki SHREDDER SHR 3600 i ARTECH SG 80/120 E
Cena wywoławcza: 300 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM: 2/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.) zawiadamia, że w dniu

 

13 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00

 

w kancelarii Komornika Sądowego w Kościanie ul. Dworcowa 2 odbędzie się przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w postaci:

 

1. Rozdrabniarka do opon, plastiku i drutu SHREDDER SHR 3600 produkcji Extech Screens&Crushers Ltd, rok prod. 2005;

 

2. Rozdrabniarka i niszczarka do opon, plastiku, drutu i papieru ARTECH SG 80/120 E produkcji Artech Recyclingtechnik GMBH, rok prod. 2004.

 

Przedmiotowe ruchomości można oglądać w dniu 13 kwietnia 2016 r. w godz. 10:00-11:00 w miejscowości Pianowo 3, gm. Kościan.

 

Ruchomości są oszacowane na kwotę łączną  600 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższym przetargu wynosi 50% wartości szacunkowej ruchomości, tj. 300 000,00 zł.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić zgodnie z § 15 przywołanego Rozporządzenia rękojmię w wysokości 60 000,00 zł przelewem na konto komornika:

BGŻ BNP Paribas SA  56 2030 0045 1110 0000 0023 5680

lub w gotówce najpóźniej do chwili rozpoczęcia przetargu.

Złożoną rękojmię zalicza się na poczet ceny nabycia.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu przybicia, nie później jednak niż do dnia następnego do godz. 12:00.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: zastawnik, zastawca, dłużnik, przeprowadzający przetarg, ich małżonkowie, jak również ich wstępni i zstępni oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby obecne w charakterze urzędowym

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dworcowa
Miasto: Kościan
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone