strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Zabudowana działka o pow. 0,0881 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,0881 ha
Cena wywoławcza: 77 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2539/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że w dniu

 

30 marca 2016 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 85-145 Bydgoszcz, ul. Żuromińska, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00020101/1.

 

Opis: działka niezabudowana nr 59 o pow. 0,0881 ha. Na działce znajduje się budynek gospodarczy nie połączony trwale z gruntem, wpisany przez właściciela jako tymczasowy, uznany jako część nieruchomości do rozbiórki. Teren działki płaski, częściowo ogrodzony. W przyległej ul. Żuromińskiej przebiega instalacja wodociągowa i kanalizacja sanitarna oraz kablowa instalacja elektryczna.

 

Suma oszacowania wynosi 116 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001

(co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 2539/13 i inne) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

W dniu 16.03.2016 r. można oglądać nieruchomość od godz. 12:30 do godz. 12:50.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żuromińska
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone