strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świnoujściu Piotr Żygadło
Działki gruntu o łącznej pow. 10 458 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki gruntu o łącznej pow. 10 458 m2
Cena wywoławcza: 356 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 135/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

[NKW: SZ1K/00010647/5]

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 marca 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 1/23, 1/27 o łącznej powierzchni 10 458 m2 wraz ze znajdującymi się naniesieniami należącego do dłużnika: (…);

położonej: 72-510 Wolin, ul. Adama Mickiewicza 16,

dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: Sz1K/00010647/5].

2.1 Charakterystyka nieruchomości

Podstawowe dane działki nr 1/23, 1/27.

Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej biegłego działki nr 1/23, 1/27 posiadają następują charakterystykę:

- Gmina: Wolin,

- Miejscowość: Wolin,

- Ulica: Mickiewicza nr 16,

- KW nr: Sz1W/00010647/5,

- Łączna powierzchnia działek nr 1/23, 1/27: 10 458m2,

- Powierzchnia działki nr 1/23: 1391m2,

- Powierzchnia działki nr 1/27: 9067m2,

- Symbol użytku dla działki nr 1/23: Ba o powierzchni 1391m2 ( 0,1391ha ),

- Symbol użytku dla działki nr 1/27: Ba o powierzchni 9067m2 ( 0,9067ha ),

- Kształt działek: korzystny, zwarty, nieregularny przypominający wielobok,

- Teren działek: zasadniczo płaski,

- Warunku gruntowo wodne: przeciętne,

- Nasłonecznienie: przeciętne,

- Dojazd: dobry drogą utwardzoną płytami betonowymi.

Sposób użytkowania (obecny): nieruchomość zabudowana jest portiernią, budynkiem produkcyjno-magazynowym, budynkiem socjalnym, budynkiem gospodarczym, budynek gospodarczy (warsztat),

ogrodzenie i utwardzenie terenu, infrastruktura.

Przez działkę nr 1/27 przechodzi linia elektroenergetyczna oraz posadowiony jest słup elektroenergetyczny.

Na nieruchomości znajduje się:

- budynek portierni,

- budynek produkcyjno-magazynowy,

- budynek socjalny,

- budynek gospodarczy (nadający się do rozbiórki),

- budynek gospodarczy (warsztat),

- rampa - kanał naprawczy.

Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej:

- instalacja elektryczna,

- instalacja wodna,

- instalacja kanalizacyjna,

- kanalizacja deszczowa.

Działki graniczą z:

- od strony północnej z działką 1/4 stanowiącą drogę dojazdową, z działką nr 1/6 oraz działką 1/29,

- od strony południowej z działką nr 1/15 oraz działką 1/62,

- od strony wschodniej z działką 1/56, z działką nr 1/24 oraz działką 1/52,

- od strony zachodniej z działką nr 1/29 z działką nr 1/14 stanowiącą drogę dojazdową.

2.2 Charakterystyka budynków znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości:

Budynek portierni, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach płaski, o konstrukcji drewnianej.

Ściany z płyt pilśniowych twardych. Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa płycinowa. W budynku znajduje się jedno pomieszczenie. Powierzchnia zabudowy zgodnie z danymi z wypisu z rejestru budynków wynosi 12 m2. Widoczne powierzchniowe zagrzybienia i zawilgocenia.

Wyposażenie instalacyjne budynku:

- instalacja elektryczna,

Stan techniczny budynku: zły.

Budynek gospodarczy (warsztat) w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaka. Dach płaski o konstrukcji masywnej. Pokrycie dachu, papa. Posadzka betonowa. Ściany wewnętrzne pokryte farbą ścienną. Drzwi zewnętrzne: płycinowe oraz brak drzwi. Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym z widocznymi ubytkami. Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej. Powierzchnia zabudowy zgodnie z danymi z wypisu kartoteki budynków wynosi 31 m2.

Wyposażenie instalacyjne budynku:

- instalacja elektryczna,

- odgromowa.

Stan techniczny budynku: słaby.

Budynek produkcyjno-magazynowy w zabudowie wolnostojącej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii stalowej oraz dobudówka w technologii tradycyjnej. Dach płaski nad częścią produkcyjną oraz jednospadowy nad częścią dobudowaną.

Powierzchnia zabudowy zgodnie z danymi z wypisu z kartoteki budynków wraz z małymi obiektami przylegającymi do budynku wynosi 621 m2. Budynek wykorzystywany był jako zakład przetwórstwa rybnego.

Charakterystyka budynku produkcyjno-magazynowego:

Drzwi zewnętrzne: stalowe rolowane w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

Drzwi wewnętrzne: płycinowe, nowoczesne, pełne oraz stalowe w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

Stolarka okienna: pcv w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

Parapety zewnętrzne: z blachy stalowej w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Ściany:

- na korytarzach pokryte panelami ściennymi w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- pomieszczeniach produkcyjnych oraz pomieszczeniach pomocniczych pokryte glazurą oraz farbą

ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w pomieszczeniach socjalnych ściany kryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w sanitariatch ściany pokryte panelami ściennymi oraz farbą ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Posadzki:

- na korytarzach terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w pomieszczeniach produkcyjnych oraz pomieszczeniach pomocniczych płytki lastrykowe oraz

terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w pomieszczeniach socjalnych terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

- w sanitariatach terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

Pokrycie dachu:

- blacha stalowa oraz papa,

Rynny i rury spustowe:

- z pcv,

Ściany zewnętrzne:

- ściany w części dobudowanej pokryte tynkiem cementowo - wapiennym,

Wyposażenie instalacyjne budynku:

- instalacja elektryczna,

- wodnokanalizacyjna,

- wentylacja,

Stan techniczny budynku: dobry.

 

Powierzchnia użytkowa budynku 518,14 m2.

Struktura pomieszczeń w budynku produkcyjno-magazynowym (dane według kopii rzutu budynku).

1. Pomieszczenie przyjęcia towaru 62,28 m2

2. Korytarz 33,04 m2

3. Chłodnia nr 1 14,87 m2

4. Chłodnia nr 2 14,87 m2

5. Magazyn skrzyń czystych 5,60 m2

6. Hala produkcji 50,62 m2

7. Komunikacja 4,76 m2

8. Chłodnia nr 3 28,53 m2

9. Komunikacja 4,98 m2

10. Pakowanie 19,27 m2

11. Ekspedycja 44,22 m2

12. Magazyn opakowań 8,97 m2

13. Magazyn skrzyń brudnych 6,73 m2

14. Mycie skrzyń 9,74 m2

15. Przedsionek 3,51 m2

16. Chłodnia nr 5 11,91 m2

17. Szatnia damska br. 11,49 m2

18. Szatnia damska cz. 7,39 m2

19. Wc damski 2,18 m2

20. Natrysk damski 2,18 m2

21. Szatnia męska 6,49 m2

22. Szatnia męska 3,20 m2

23. Wc męski 2,18 m2

24. Natrysk Męski 2,18 m2

25. Komunikacja 26,88 m2

26. Środki czystości 2,58 m2

27. Pokój socjalny 19,45 m2

28. Komunikacja 2,94 m2

29. Przechowalnia ubrań 2,03 m2

30. Płuk. ubrań 2,01 m2

31. Korytarz 2,40 m2

32. Wc damski 2,88 m2

33. Wc męski 2,88 m2

34. Tunel mroźny 10,00 m2

35. Chłodnia 30,00 m2

36. Chłodnia 30,00 m2

37. Pomieszczenie techniczne 8,70 m2

38. Magazyn kartonów 8,17 m2

39. Magazyn 6,03 m2

Razem powierzchnia użytkowa: 518,14 m2.

Budynek socjalny w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wybudowany w technologii szkieletowej, drewnianej. Dach dwuspadowy, pokryty blachą falistą.

Powierzchnia zabudowy zgodnie z danymi z wypisu z kartoteki budynków wraz z częścią przylegającą wynosi 167 m2.

Charakterystyka budynku socjalnego:

Drzwi zewnętrzne: płycinowe, typowe w złym i przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

Drzwi wewnętrzne: płycinowe typowe, pełne oraz częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

Stolarka okienna: drewniana w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

Ściany:

- w pomieszczeniach socjalnych kryte farbą ścienną oraz glazurą w słabszym stanie techniczno-użytkowym (widoczne ubytki w glazurze),

- w sanitariatach pokryte farbą ścienną w przeciętnym i słabszym stanie techniczno-użytkowym,

Posadzki:

- w pomieszczeniach socjalnych terakota oraz posadzka betonowa w dobrym, przeciętnym i pogorszonym stanie techniczno-użytkowym,

- w sanitariatach terakota w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym (widoczne ubytki w terakocie).

Pokrycie dachu: blacha falista stalowa.

Rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej , brak rur spustowych.

Ściany zewnętrzne: pokryte farbą ścienną oraz panelami ściennymi.

Wyposażenie instalacyjne budynku:

- instalacja elektryczna,

- wodno-kanalizacyjna,

- wentylacja,

Stan techniczny budynku: pogorszony.

Budynek gospodarczy, na nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym. Ściany z cegły. Stropy masywne. Brak stolarki drzwiowej. Posadzka betonowa. Ściany pokryte farbą olejną oraz farbą ścienną. Pokrycie dachu papa. Stolarka okienna drewniana z ubytkami w oszkleniu. Powierzchnia zabudowy zgodnie z danymi z wypisu kartoteki budynków wynosi 57 m2. Budynek nadaje się do rozbiórki.

Instalacje budynku:

- elektryczna,

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w peryferyjnej. północnej części miejscowości Wolin, granicząc z zabudową usługową oraz działkami niezabudowanymi. Od nieruchomości dobry dostęp do infrastruktury handlowo-usługowej i kulturalno-oświatowej. Odległość od środków komunikacji publicznej kilkaset metrów, skąd można się udać autobusami PKS m.in do Świnoujścia, Wolina, Kamienia Pomorskiego, Szczecina.

W pobliżu znajduje się rzeka Dziwna, miejsce połowu ryb, aktywnego wypoczynku. Najbliższe sąsiedztwo - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości zabudowane obiektami o charakterze komercyjnym.

Nieruchomość jest dobrze położona biorąc pod uwagę jej użytkowy charakter. Dość dobry dojazd do pobliskich miejscowości. Dojazd drogą utwardzoną.

Biorąc pod uwagę wszystkie cechy nieruchomości oraz najbliższego otoczenia uznaje się atrakcyjność przedmiotowej działki za dobrą.

Suma oszacowania wynosi 475 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 356 550,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 47 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Adama Mickiewicza
Miasto: Wolin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone