strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż
Działki o pow. 0,2491 ha i 0,0956 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-12
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,2491 ha i 0,0956 ha
Cena wywoławcza: 24 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 906/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 3, sala nr 105, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1.    nieruchomość stanowiąca niezabudowaną dz. ew. nr 267/3 o pow. 0,2491 ha, położona jest w obrębie 118 Miasta Nowego Sącza, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00054861/9,

2.    nieruchomość stanowiąca niezabudowaną dz. ew. nr 340/4 o pow. 0,0956 ha, położona jest w obrębie 118 Miasta Nowego Sącza, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00008358/3,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1. 236 000,00 zł, 2. 33 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1. 177 000,00 zł, 2. 24 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Deutsche Bank PBC SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 444 22 88

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone