strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 72,3 m2 – 3 pokoje
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-22
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 72,3 m2 – 3 pokoje
Cena wywoławcza: 65 557,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1091/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba, zastępca komornika asesor komorniczy Bartłomiej Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w  Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śląskim, sala 301, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Włodzice Wielkie nr 47/2. Nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 72,3 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, garażu (16,20 m2) oraz dwóch komórek gospodarczych (19 m2).

Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Włodzice Wielkie nr 47, działka nr 122/1, o powierzchni 0,1803 ha.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 3853/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00023898/4). Lokal mieszkalny stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00028310/4.

Licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyn.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87 410,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 65 557,50 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 8 741,00 zł, w gotówce w Kancelarii do godz. 9:00  lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Włodzice Wielkie
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone