strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Nieruchomości w Swarzędzu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-07
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Swarzędzu
Cena wywoławcza: 316 010,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 85/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O II TERMINIE DWÓCH LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

(udział 1/3 części oraz udział 2/3 części w nieruchomości)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12, działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 kwietnia 2016 r.

 

w sali 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu al. Marcinkowskiego 32 odbędą się

 

DWIE DRUGIE LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

stanowiące współwłasność dłużników i tak:

 

o godzinie 9:00 (wadium godz. 8:40) odbędzie się II licytacja udziału dłużnika (…) wynoszącego 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonej jest w Swarzędzu przy ul. Żwirki i Wigury 22 , działka nr 321 o łącznej pow. 1 331 m2 , dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00017989/9

 

oraz

 

o godzinie 9:15 (wadium godz. 8:40) odbędzie się II licytacja udziału (…) wynoszącego 2/3 części w prawie własności nieruchomości położona jest w Swarzędzu przy ul. Żwirki i Wigury 22 , działka nr 321 o łącznej pow. 1 331 m2, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00017989/9.

 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym.

 

Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi: 1 422 044,00 zł. W tym:

-       wartość rynkowa budynków – 1 004 377,00 zł.

-       wartość rynkowa prawa własności działki – 417 667,00 zł.

 

Udział Piotra Jaworskiego do 1/3 części wynosi – 474 015,00 zł.

Cena wywołania 2/3 udziału Piotra Jaworskiego wynosi 316 010,00 zł.

Udział Beaty Jaworskiej i Piotra Jaworskiego do 2/3 części wynosi – 948 029,00 zł.

Cena wywołania 2/3 udziału Beaty i Piotra Jaworskich wynosi 632 019,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię od godziny 8:40 w sali nr 15 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 Poznań w wysokości i tak, do udziału Piotra Jaworskiego wynoszącego 1/3 części w wysokości 47 401,50 zł oraz do udziału Beaty i Piotra małżonków Jaworskich wynoszącego 2/3 części w wysokości 94 802,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem tj. w dniu 31.03.2016 r. godz. 15:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Swarzędz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone