strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim
Wypalarka plazmowa Vanad Arena, 2005 r.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-16
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Wypalarka plazmowa Vanad Arena, 2005 r.
Cena wywoławcza: 30 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERT

 

 

Działając na mocy art. 108 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1619 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż posiada do sprzedaży ruchomość w postaci wypalarki plazmowej VANAD ARENA, nr prod. 560, model LP 44, system CNC 855, rok produkcji 2005, należącą do zobowiązanego firmy STALMAKON Sp. z o.o. zs. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 61-63.

Cena sprzedaży określona przez organ egzekucyjny na podstawie analizy cen stosowanych przy skupie przedmiotów używanych wynosi 30 000,00 zł.

Niniejsza oferta kierowana jest tylko i wyłącznie do jednostek prowadzących skup przedmiotów używanych lub surowców wtórnych.

Zajętą ruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz godziny pod numerem (78) 907 43 80 lub 62 595 54 02.

Zgodnie z zapisem art. 108 § 3 powyższej ustawy zajęte ruchomości nie sprzedane w uprzednio określonym trybie sprzedaje się jednostką prowadzącym skup przedmiotów używanych lub surowców wtórnych.

Ofertę kupna z dokładnym wyszczególnieniem wyżej opisanej ruchomości należy złożyć w pokoju 402 znajdującym się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim. W przypadku natomiast ofert przesyłanych drogą pocztową należy ją wysłać na adres siedziby organu egzekucyjnego, tj. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Chłapowskiego 45, pok. 402 z dopiskiem „OFERTA KUPNA WYPALARKI PLAZMOWEJ”.

W toku otwarcia oferty wybrana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę, nie mniejszą jednak niż opisana wyżej kwota określona przez organ egzekucyjny w wysokości 30 000,00 zł. W przypadku wpływu kilku ofert dotyczących tejże ruchomości i zawierającej identyczną cenę o wyborze konkretnej oferty będzie decydować data i godzina jej wpływu do Urzędu. W przetargu ofert mogą uczestniczyć wyłącznie oferenci obecni przy otwieraniu ofert.

Ostateczny termin składania ofert mija w dniu 15 marca 2016 r. (liczy się data wpływu oferty do Urzędu ). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskiego przy ulicy Chłapowskiego 45, pokój 402.

Jednocześnie tut. organ egzekucyjny wskazuje, iż zgodnie z art. 68d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji prawa majątkowe i ruchomości nabyte w postępowaniu egzekucyjnym są wolne od obciążeń.

Cena sprzedaży zawiera podatek od towarów i usług.

Sprawę prowadzi: Arieta Leki, Janusz Kamiński.

Tel. (62) 595 54 02, 789 074 380.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chłapowskiego
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone