strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku (z/s w Namysłowie) Grzegorz Błaut
Lokal o pow, 257,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-05
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o pow, 257,70 m2
Cena wywoławcza: 166 310,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1011/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1U/00085885/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego

należącego do dłużnika: (…),

położonego: 46-113 Wilków Namysłowski, Idzikowice 24H/1 kl. 24H,

dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00085885/6.

Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny, w którym dokonano w części zmianę sposobu użytkowania na sklep spożywczy oraz zakład fryzjerski. Ogólna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 257,70 m2. Lokal mieszkalny składa się z zakładu fryzjerskiego z osobnym wejściem.  Powierzchnia użytkowa zakładu fryzjerskiego wynosi 43,70 m2. W skład tej powierzchni wchodzi salon główny, WC, zaplecze sanitarne, pomieszczenie usługowe. Sklep spożywczy o powierzchni użytkowej wynoszącej 102,40 m2, w skład którego wchodzą następujące pomieszczenia w fazie prac wykończeniowych: sala sprzedaży, sala sklepowa, zaplecze socjalne, magazyn, natrysk oraz WC. Pozostała część mieszkalna o powierzchni 111,60 m2.

Suma oszacowania wynosi 221 747,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 310,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 174,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce

oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Centrala 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Idzikowice
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone