strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Lokal mieszkalny o powierzchni 63,91 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-07
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 63,91 m2
Cena wywoławcza: 219 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2267/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong (tel. (58) 506 54 00, fax (58) 340 45 54) ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 2267/15, że w dniu

 

7 kwietnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku A sala A85 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, trzypokojowego o powierzchni użytkowej
63,91 m2, położonego na pierwszym piętrze w 80-298 Gdańsku, ul. Złota Karczma 13d/27 wraz
z przynależną piwnicą o powierzchni 9,86 m2 oraz udziałem 32/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczysta nr GD1G/00084728/4. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW GD1G/00228926/4.

 

Suma oszacowania wynosi 292 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi
219 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, to jest
29 250,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku

 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Złota Karczma
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone