strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Zabudowana nieruchomość o pow. 964 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-01
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 964 m2
Cena wywoławcza: 236 670,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1211/08
Opis:

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 16 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest domem jednorodzinnym wolnostojącym oraz budynkami użytkowymi warsztatu samochodowego położonego w miejscowości Twardogóra przy ul. Jagiełły 5, gmina Twardogóra, woj. dolnośląskie na działce nr 132, AM-33, o pow. 964 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy o nr KW WR1E/00026996/0. Grunt w użytkowaniu wieczystym do 25 lutego 2073 roku, budynek stanowi odrębny przedmiot własności. Teren nieruchomości ogrodzony i zagospodarowany. Ogrodzenie mieszane od frontu stalowe, pozostała cześć wykonana z siatki. Do budynku użytkowego dobudowana wiata. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, osiedle domów jednorodzinnych. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. Teren uzbrojony w następujące instalacje: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, instalację gazową, instalację telefoniczną. Brak planu w studium zabudowa mieszkaniowa z usługami.

Udział 5/8 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 315 561,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 236 670,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 31 556,10 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku

ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 5 poz. 535) wystawi fakturę VAT po uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości w przypadku stwierdzenia istnienia obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke - ul. Kilińskiego 2/lok. 3-5, 56-400 Oleśnica Śląska tel./fax (71) 75 85 312 powołując się na numer sprawy AN KM 1211/08.

Strona internetowa Komornika:

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jagiełły
Miasto: Twardogóra
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone