strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Nieruchomości zabudowane w Lwówku Śląskim
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości zabudowane w Lwówku Śląskim
Cena wywoławcza: 426 650,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 147/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzaty Powalskiej-Graba, Bartłomiej Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się w dniu

 

6 kwietnia 2016 r. o godz. 12:15

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Zwycięzców 30. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojące o Pu – 244,5 m2, położony w Lwówku Śląskim przy ul. Zwycięzców nr 30, działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 16.07.2080 r. nr 304, o powierzchni 0,0559 ha, obręb 1, AM – 8. Budynek mieszkalny zagłębiony w skarpie, jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczony, murowany, dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty blachodachówką, ogrzewanie c.o. etażowe, ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego, budynek w dobrym stanie technicznym, zamieszkały, brak elewacji, w całości ocieplony z dobudowanym garażem.

Użytkowanie wieczyste działki gruntu od Zarządu Gospodarki Terenami w Lwówku Śląskim (Organ Reprezentujący Skarb Państwa) zawarte jest do dnia 16.07.2080 r.

Dla przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00011160/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 426 650,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 319 987,50 zł. WADIUM - 42 665,00 zł.

 

6 kwietnia 2016 r. o godz. 12.30

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

Nieruchomości położonej w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Piekarskiej 1, działka nr 307/2 o powierzchni 0,3240 ha. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem produkcyjno-usługowym, o Pu – 668,5 m2, na działce gruntu nr 307/2, o powierzchni 0,3240 ha, ul. Piekarska 1, Lwówek Śląski, obręb 3, AM - 5. Budynek nowo wzniesiony, o jednej kondygnacji nadziemnej parter + poddasze użytkowe, na którym znajdują się biura, pomieszczenie sterowni, wentylatorowni, pomieszczenia z rozpoczętą adaptacją na cele mieszkalne. Budynek murowany, w którym znajduje się piekarnia, sklep, pomieszczenia socjalne, magazynowe, biurowe, ocieplony, dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi, panele podłogowe, posadzka żywiczna. Stolarka okienna z pcv i połaciowa, drzwiowa: wejściowe do sklepu w profilach z pcv, bramy rolowane automatyczne, wewnętrzne drzwi płytowe pełne, metalowe. Ogrzewanie budynku z pieca gazowego dwufunkcyjnego.

Dla przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00026889/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 466 898,00 zł brutto (tj. wartość netto 1  192 600,00 zł + podatek VAT w wysokości 23% - 274 298,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 100 173,50 zł. WADIUM - 146 689,80 zł.

 

Nieruchomości stanowią własność 2 dłużników.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zwycięzców, Piekarska
Miasto: Lwówek Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone