strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Rzeszowie
Nieruchomość o pow. 2,5192 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 2,5192 ha
Cena wywoławcza: 1 170 000,00
Forma sprzedaży: III licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE TRZECIEJ LICYTACJI Z NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 111j § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości że w dniu

 

20 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12 w pokoju nr 201 odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA

 

położonej w miejscowości Chmielów nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste – działek nr 1420/29 oraz 1420/35 o łącznej powierzchni 2,5192 ha,  budynków i budowli typu przemysłowego, będących własnością (…). Przedmiotowa nieruchomość jest ogrodzona (siatka stalowa) w niekorzystnym stanie technicznym, położona na terenie przemysłowym – Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Euro Park WISŁOSAN. Uzbrojona w sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną 380V, sieć ciepłowniczą, kanalizację sanitarną sieciową, sieć telefoniczną. Dla ww. nieruchomości, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1T/00052109/4.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 1 800 000,00 zł, w tym: prawo użytkowania wieczystego działek –  710 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 65% wartości oszacowanej, tj. 1 170 000,00 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 sumy oszacowania, jest to 180 000,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce do rąk poborcy w godz.: od 8:00 do godz. rozpoczęcia licytacji lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, lub na rachunek Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu: 75 1010 1528 1440 4913 9120 0000.

Zgodnie z art. 111b. nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium. 

Nieruchomość będzie można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach ustalonych telefonicznie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz
z operatem szacunkowym w Urzędzie Skarbowym w Tarnobrzegu, w pokoju 306, w godzinach od 7:30 do 14:30 (tel. (15) 851 43 47).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. 

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chmielów
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone