strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Niezabudowane działki nr 4266 o pow. 0,5154 ha, 4271/2 o pow. 0,1330 ha, 4288 o pow. 0,0981 ha, 4268 o pow. 0,0710 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-14
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki nr 4266 o pow. 0,5154 ha, 4271/2 o pow. 0,1330 ha, 4288 o pow. 0,0981 ha, 4268 o pow. 0,0710 ha
Cena wywoławcza: 7 502,93
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2278/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu

 

14 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00

 

w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej - niezabudowanej

niezabudowane działki nr 4266 o pow. 0,5154 ha, 4271/2 o pow. 0,1330 ha, 4288 o pow. 0,0981 ha, 4268 o pow. 0,0710 ha położone Skawina, stanowiące własność dłużnika (…), posiadające założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ZWKW Skawina nr KR3I/00025043/6.

 

Działka nr 4266 oszacowana jest na kwotę: 71 999,36 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 53 999,52 zł.

 

Działka nr 4271/2 oszacowana jest na kwotę: 18 739,70 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 14 054,78 zł.

 

Działka nr 4288 oszacowana jest na kwotę: 13 822,29 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 10 366,72 zł.

 

Działka nr 4268 oszacowana jest na kwotę: 10 003,90 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 7 502,93 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Działki położone w terenie oznaczonym jako tereny zieleni nieurządzonej oraz tereny lasów i zalesień.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Skawina
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone