strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Działka nr 134/3 o pow. 0,5888 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 134/3 o pow. 0,5888 ha
Cena wywoławcza: 154 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3030/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art 871 kpc, że w dniu 

 

30 marca 2016 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – niezabudowanej – działka nr 134/3 o pow. 0,5888 ha, położonej w miejscowości Niepołomice, stanowiącej własność dłużnika: (…),  posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ZWKW Niepołomice nr KR2I/00002438/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 206 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 154 500,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
nieruchomości, najpóźniej  na  godzinę przed  rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki
oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia,
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia Sądu.

 
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka.


Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.
Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.


Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 14 przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka nieogrodzona, porośnięta roślinnością niepielęgnowaną o kształcie zbliżonym do prostokąta.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niepołomice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone