strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Niezabudowane działki w Grajowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-01
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki w Grajowie
Cena wywoławcza: 3 109,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3438/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

1 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

1. niezabudowana działka nr 308/1 o pow. 1,1300 ha położona w miejscowości Grajów,

posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych

w Wieliczce, nr KR1I/00003375/8.

 

2. niezabudowane działki nr 308/4 o pow. 0,1200 ha, 364/16 o pow. 0,0188 ha, 364/17 o pow.

0,0100 ha, 364/18 o pow. 0,0396 ha oraz działka nr 364/15 o pow. 0,7700 ha zabudowana

budynkami mieszkalnym oraz produkcyjnym położone w miejscowości Grajów,

posiadające księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych

w Wieliczce nr KR1I/00013530/6.

 

3. niezabudowane działki nr 289/1 o pow. 1,3800 ha oraz nr 289/2 o pow. 0,0772 ha

położone w miejscowości Grajów, posiadające księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w

Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce, nr KR1I/00012900/4.

 

Stanowiące własność dłużnika: (…).

 

1. Działka nr 308/1 oszacowana jest na kwotę: 62 828,00 zł.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 47 121,00 zł.

 

2. Działka nr 308/4 oszacowana jest na kwotę: 6 384,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 788,00 zł.

Działka nr 364/16 oszacowana jest na kwotę: 7 794,00 zł + 23% VAT.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 5 845,50 zł + 23% VAT.

Działka nr 364/17 oszacowana jest na kwotę: 4 146,00 zł + 23% VAT.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 109,50 zł + 23% VAT.

Działka nr 364/18 oszacowana jest na kwotę: 17 258,00 zł + 23% VAT.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 12 943,50 zł + 23% VAT.

Działka nr 364/15 oszacowana jest na kwotę: 1 614.371,00 zł + 23% VAT.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 210 778,25 zł + 23% VAT.

 

3. Działka nr 289/1 oszacowana jest na kwotę: 69 276,00 zł.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 51 957,00 zł.

Działka nr 289/2 oszacowana jest na kwotę: 4 177,00 zł.

Cena wywoławcza licytacji wynosi: 3/4 oszacowania, tj. kwotę: 3 132,75 zł.

 

Działki nr 308/1 oraz 308/4 stanowią całość gospodarczą i będą sprzedawane razem.

Działki nr 364/15, 364/16, 364/17, 364/18 stanowią całość gospodarczą i będą sprzedawane razem.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grajów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone