strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Mirosław Fiałkowski
Nieruchomość lokalowa z udziałem 1/52 części w nieruchomości wspólnej
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-19
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa z udziałem 1/52 części w nieruchomości wspólnej
Cena wywoławcza: 88 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2215/10
Opis:

 

 

Sygn. akt KM 2215/10

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 kwietnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Karłowicach przy ul. Kasztanowej 10 wraz z udziałem wynoszącym 1/52 cz. w nieruchomości wspólnej (prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku), zapisanej w księdze wieczystej położonej w Karłowicach przy ul. Kasztanowej 10/4, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PO2P/00115372/8, a należącej do dłużników (…).

 

Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę 117 600,00 zł.

Cena wywołania wynosi 88 200,00 zł i stanowi 3/4 ceny oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w formie przelewu na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację do godz. 15:30, lub w dniu licytacji w Sądzie od godz. 12:00, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika

PKO BP S.A. I O. POZNAŃ 22 1020 4027 0000 1602 0290 3532.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy ul. Szyperska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Komornik Sądowy

Mirosław Fiałkowski

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kasztanowa
Miasto: Karłowice
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone