strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Nieruchomości położone w Łukowej o łącznej powierzchni 46,6220 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-05
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości położone w Łukowej o łącznej powierzchni 46,6220 ha
Cena wywoławcza: 186,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 868/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Łukowa, gmina Lisia Góra, pow. Tarnów, woj. małopolskie stanowiących własność dłużnika (…) obejmujące niezabudowane działki gruntowe o łącznej powierzchni 46,6220 ha, tj.:

1.    działka nr 951 o powierzchni 0,7600 ha objęta numerem księgi wieczystej TR1T/00007611/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 13 303,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzy złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 9 977,25 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 25/100).

2.    działka nr 1643 o powierzchni 0,5300 ha objęta numerem księgi wieczystej TR1T/00016536/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 482,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 6 361,50 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 50/100).

3.    działki nr 1683, 1535, 1684 o łącznej powierzchni 2,9500 ha objęte księgą wieczystą TR1T/00034972/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 114 909,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 86 181,75 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 75/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

1535

23 234,00 zł

17 425,50 zł

1683

41 478,00 zł

31 108,50 zł

1684

50 197,00 zł

37 647,75 zł

 

4.    działki nr 620, 612, 613, 606, 624, 298, 256 o łącznej powierzchni 1,2700 ha objęte księgą wieczystą TR1T/00046135/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 58 598,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 43 948,50 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 50/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

256

3 601,00 zł

2 700,75 zł

298

1 560,00 zł

1 170,00 zł

612

930,00 zł

697,50 zł

613

2 791,00 zł

2 093,25 zł

620

4 051,00 zł

3 038,25 zł

624

2 400,00 zł

1 800,00 zł

606

43 265,00 zł

32 448,75 zł

 


5.    działki nr 1509, 1510, 1471, 1472, 1533, 842/2, 868, 860, 1210, 1502 o łącznej powierzchni 4,400 ha objęte księgą wieczysta TR1T/00054306/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 108 154,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 81 115,50 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście złotych 50/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

842/2

1 950,00 zł

1 462,50 zł

860

2 100,00 zł

1 575,00 zł

868

2 801,00 zł

2 100,75 zł

1210

1 085,00 zł

813,75 zł

1471

805,00 zł

603,75 zł

1472

2 530,00 zł

1 897,50 zł

1502

44 154,00 zł

33 115,50 zł

1509

12 812,00 zł

9 609,00 zł

1510

16 453,00 zł

12 339,75 zł

1533

23 464,00 zł

17 598,00 zł

 

6.    działka nr 121 o powierzchni 1,1500 ha objęta numerem księgi wieczystej TR1T/00064905/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19 779,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 14 834,25 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 25/100).

7.   działka nr 2162 o powierzchni 0,2700 ha objęta numerem księgi wieczystej TR1T/00084237/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 781,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 835,75 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 75/100).

8.    działki nr 913, 892, 991, 998/2, 1002, 1009, 1043, 992, 1003, 1008, 1019, 962, 1094, 1018, 1042, 1039, 1046, 1399, 791/2, 774, 712, 289/2, 930, 104, 1041, 7, 37, 53, 12, 47, 62, 74, 99, 170/2, 201, 211/2, 238, 521, 968 o łącznej powierzchni 8,0200 ha objęte księgą wieczystą TR1T/00103513/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 510,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 88 882,50 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 50/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

7

600,00 zł

450,00 zł

12

2 881,00 zł

2 160,75 zł

37

1 620,00 zł

1 215,00 zł

47

2 565,00 zł

1 923,75 zł

53

2 701,00 zł

2 025,75 zł

62

1 500,00 zł

1 125,00 zł

74

1 320,00 zł

990,00 zł

99

2 160,00 zł

1 620,00 zł

104

1 800,00 zł

1 350,00 zł

170/2

2 430,00 zł

1 822,50 zł

201

1 955,00 zł

1 466,25 zł

211/2

5 536,00 zł

4 152,00 zł

238

2 836,00 zł

2 127,00 zł

289/2

4 481,00 zł

3 360,75 zł

521

2 721,00 zł

2 040,75 zł

712

6 076,00 zł

4 557,00 zł

774

4 061,00 zł

3 045,75 zł

791/2

720,00 zł

540,00 zł

892

4 601,00 zł

3 450,75 zł

913

2 210,00 zł

1 657,50 zł

930

5 426,00 zł

4 069,50 zł

962

2 160,00 zł

1 620,00 zł

968

2 791,00 zł

2 093,25 zł

991

2 160,00 zł

1 620,00 zł

992

2 295,00 zł

1 721,25 zł

998/2

4 456,00 zł

3 342,00 zł

1002

1 955,00 zł

1 466,25 zł

1003

1 800,00 zł

1 350,00 zł

1008

3 801,00 zł

2 850,75 zł

1009

2 976,00 zł

2 232,00 zł

1018

2 661,00 zł

1 995,75 zł

1019

2 015,00 zł

1 511,25 zł

1039

1 530,00 zł

1 147,50 zł

1041

3 741,00 zł

2 805,75 zł

1042

2 380,00 zł

1 785,00 zł

1043

2 480,00 zł

1 860,00 zł

1046

2 015,00 zł

1 511,25 zł

1094

11 972,00 zł

8 979,00 zł

1399

5 122,00 zł

3 841,50 zł

 

9.   działka 1825 (podzielona na 1825/1 i 1825/2), 1824 (podzielona na 1824/1 i 1824/2), 946, 949, 967, 978, 1007, 14/2, 21, 426, 1462, 209, 236, 531, 1461, 1463, 1661, 1653, 1657, 1688 o łącznej powierzchni 7,6800 ha objęte księgą wieczystą TRIT/00108334/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167 518,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 125 638,50 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 50/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

14/2

3 481,00 zł

2 610,75 zł

21

1 440,00 zł

1 080,00 zł

209

4 186,00 zł

3 139,50 zł

236

4 861,00 zł

3 645,75 zł

426

1 350,00 zł

1 012,50 zł

531

4 421,00 zł

3 315,75 zł

946

4 251,00 zł

3 188,25 zł

949

1 395,00 zł

1 046,25 zł

967

2 480,00 zł

1 860,00 zł

978

1 680,00 zł

1 260,00 zł

1007

5 271,00 zł

3 953,25 zł

1461

10 882,00 zł

8 161,50 zł

1462

17 503,00 zł

13 127,25 zł

1463

2 160,00 zł

1 620,00 zł

1653

20 167,00 zł

15 125,25 zł

1657

14 539,00 zł

10 904,25 zł

1661

14 539,00 zł

10 904,25 zł

1688

9 502,00 zł

7 126,50 zł

1824/1

248,00 zł

186,00 zł

1824/2

21 424,00 zł

16 068,00 zł

1825/1

220,00 zł

165,00 zł

1825/2

21 518,00 zł

16 138,50 zł

 

10. działki nr 11, 14/1, 46, 63, 113, 908, 911, 1458 o łącznej powierzchni 2,6400 ha objęte księgą wieczystą TR1T/00117759/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 53 486,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 40 114,50 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto czternaście złotych 50/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

11

1 080,00 zł

810,00 zł

14/1

9 382,00 zł

7 036,50 zł

46

3 376,00 zł

2 532,00 zł

63

1 840,00 zł

1 380,00 zł

113

6 481,00 zł

4 860,75 zł

908

3 326,00 zł

2 494,50 zł

911

5 701,00 zł

4 275,75 zł

1458

22 300,00 zł

16 725,00 zł


 

 


11. działki nr 1469, 1485, 1496, 1656, 1666 o łącznej powierzchni 0,9600 ha objęte księgą wieczystą TR1T/00124750/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 26 058,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 19 543,50 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 50/100).

W tym:

                                

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

1469

1 700,00 zł

1 275,00 zł

1485

3 411,00 zł

2 558,25 zł

1496

3 421,00 zł

2 565,75 zł

1656

6 270,00 zł

4 702,50 zł

1666

11 256,00 zł

8 442,00 zł

 

12. działki 687, 1001, 1524 o łącznej powierzchni 1,5700 ha objęte księgą wieczystą nr TR1T/00126558/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 29 941,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 22 455,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 75/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

687

3 601,00 zł

2 700,75 zł

1001

2 876,00 zł

2 157,00 zł

1524

23 464,00 zł

17 598,00 zł

 

13. działki nr 925, 936, 944, 957, 964, 973, 1313 o łącznej powierzchni 1,0400 ha objęte księgą wieczystą TR1T/00130004/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14 847,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 11 135,25 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 25/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

925

1 550,00 zł

1 162,50 zł

936

1 200,00 zł

900,00 zł

944

3 401,00 zł

2 550,75 zł

957

2 280,00 zł

1 710,00 zł

964

1 800,00 zł

1 350,00 zł

973

1 215,00 zł

911,25 zł

1313

3 401,00 zł

2 550,75 zł

 


14. działki nr 1536, 124, 128, 132, 136, 140,144, 145, 147, 149, 1697, 1517, 1198, 1201/2, 747, 1534, 792, 796, 818, 94, 156, 157, 1475, 1655, 1489, 1497, 1501, 934, 954, 965, 1705, 23, 888, 515, 556, 571, 580, 570 o łącznej powierzchni 12,0800 ha objęte księgą wieczystą TRIT/00132670/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 341 079,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 255 809,25 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 25/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

23

600,00 zł

450,00 zł

94

2 160,00 zł

1 620,00 zł

124

2 025,00 zł

1 518,75 zł

128

2 801,00 zł

2 100,75 zł

132

3 781,00 zł

2 835,75 zł

136

3 241,00 zł

2 430,75 zł

140

2 836,00 zł

2 127,00 zł

144

1 620,00 zł

1 215,00 zł

145

1 680,00 zł

1 260,00 zł

147

2 040,00 zł

1 530,00 zł

149

2 295,00 zł

1 721,25 zł

156

900,00 zł

675,00 zł

157

840,00 zł

630,00 zł

515

9 692,00 zł

7 269,00 zł

556

48 355,00 zł

36 266,25 zł

570

17 766,00 zł

13 324,50 zł

571

31 060,00 zł

23 295,00 zł

580

18 064,00 zł

13 548,00 zł

747

8 162,00 zł

6 121,50 zł

792

7 001,00 zł

5 250,75 zł

796

1 215,00 zł

911,25 zł

818

3 061,00 zł

2 295,75 zł

888

10 922,00 zł

8 191,50 zł

934

2 025,00 zł

1 518,75 zł

954

2 170,00 zł

1 627,50 zł

965

14 108,00 zł

10 581,00 zł

1198

3 741,00 zł

2 805,75 zł

1201/2

11 972,00 zł

8 979,00 zł

1475

2 160,00 zł

1 620,00 zł

1489

3 231,00 zł

2 423,25 zł

1497

8 274,00 zł

6 205,50 zł

1501

17 730,00 zł

13 297,50 zł

1517

3 241,00 zł

2 430,75 zł

1534

23 004,00 zł

17 253,00 zł

1536

8 332,00 zł

6 249,00 zł

1655

5 434,00 zł

4 075,50 zł

1697

25 975,00 zł

19 481,25 zł

1705

27 565,00 zł

20 673,75 zł


 

15. działki nr 232, 242 o łącznej powierzchni 0,6200 ha objęte księgą wieczystą TR1T/00137446/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 907,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 5 930,25 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 25/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

232

4 186,00 zł

3 139,50 zł

242

3 721,00 zł

2 790,75 zł

 

16. działki nr 1312, 1710 o łącznej powierzchni 0,7200 ha objęte księgą wieczystą TR1T00141374/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14 243,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote). Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 10 682,25 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 25/100).

W tym:

 

Działka nr

Wartość oszacowania

Cena wywołania

1312

3 741,00 zł

2 805,75 zł

1710

10 502,00 zł

7 876,50 zł

 

Łączna wartość szacunkowa ww. nieruchomości wynosi – 1 100 595,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 825 446,25 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 25/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Nieruchomości można oglądać w dniu 22 marca 2016 r. oraz 30 marca 2016 r. w godz. 11:00-13:00 zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łukowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone