strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 579 m2 oraz niezabudowana o pow. 10 202 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-31
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 579 m2 oraz niezabudowana o pow. 10 202 m2
Cena wywoławcza: 175 113,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1080/13
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1Z/00022010/7, nr KW SL1Z/00021692/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

31 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie mającego siedzibę przy ul. Szczecińskiej 1 w sali nr 4, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości 

 

1) nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 14/1 o pow. 579 m2, zabudowana budynkiem pawilonu handlowo-usługowego o pow. 617,84 m2, należącej do dłużnika: (…), położonej: 77-330 Czarne, ul. Młyńska 2, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1Z/00022010/7.

 

Suma oszacowania wynosi 628 000,00 zł (+ VAT), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 418 666,67 zł (+ VAT) . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 800,00

 

2) nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 12/1 o pow. 10 202 m2, niezabudowana, należącej do dłużnika: (…), położonej: 77-330 Czarne, ul. Szczecinecka, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1Z/00021692/4.

 

Suma oszacowania wynosi 262 670,00 zł (+ VAT), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 175 113,33 zł (+ VAT) . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 267,00

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego wyroku sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Człuchów 68 9326 0006 0013 7041 3000 0010

lub wpłacić w biurze komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operatu szacunkowego biegłego z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Młyńska, Szczecinecka
Miasto: Czarne
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone