strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Bożena Szychowska-Zielińska
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu nr 658 i 633 oraz nr 438/1 i 440/1 o łącznej pow. 6 918 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu nr 658 i 633 oraz nr 438/1 i 440/1 o łącznej pow. 6 918 m2
Cena wywoławcza: 302 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 630/09
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 6063

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Bożena Szychowska-Zielińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

22 marca 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolskiej 11, w sali 203, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki nr 658 i 633, położenie: Kadłub, oraz działki 438/1 i 440/1, położenie: Osiek, należącej do dłużników: (…), dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00006063/9.

 

(Działka nr 658 położona w Kadłubie, ul. Wolności – zabudowana budynkiem gospodarczym – kurnikiem oraz – działka nr 633 wykorzystywana rolniczo oraz nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym – kurnikiem – działka nr 438/1 i 440/1 – obie położone w Osieku przy ul. Strzeleckiej 34A).

 

Suma oszacowania wynosi 403 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 302 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 300,00. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 55 1020 3714 0000 4302 0007 8048.

najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą licytacji, przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmi należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godz. 15:00.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operatu szacunkowego biegłego z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Osiek, Kadłub
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone