strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu nr 825/5 oraz nr 825/7 o łącznej pow. 3 431 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 08:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu nr 825/5 oraz nr 825/7 o łącznej pow. 3 431 m2
Cena wywoławcza: 1 182 144,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 635/06
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 marca 2016 r. o godz. 8:00

 

w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 242 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu nr 825/5 oraz nr 825/7 o łącznej pow. 3 431 m2 zabudowanych budynkiem mieszkalno-usługowym pełniącym funkcję hotelu i restauracji wraz z częścią mieszkalną o łącznej pow. użytkowej 1 229,00 m2. Część usługowa budynku hotelowo-gastronomiczna składa się z przyziemia, piętra i poddasza użytkowego. W części usługowej budynku usytuowano w przyziemiu: restaurację i salę bankietową oraz zaplecze kuchenne; na piętrze pokoje hotelowe z zapleczem hotelowym, salę konferencyjną i saunę; na poddaszu pokoje hotelowe. W części hotelowej znajduje się 18 pokoi jedno i dwuosobowych, w tym 2 apartamenty. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodociągową z sieci miejskiej, kanalizacyjną do osadnika bezodpływowego, wentylację grawitacyjną, wentylację mechaniczną w kuchni, klimatyzację oraz kanalizację deszczową (wszystkie media w budynku odcięte). Część mieszkalna jest niepodpiwniczona, piętrowa z poddaszem (budynek stanowi zabudowę bliźniaczą mieszczącą dwie niezależne części mieszkalne, które mogą być połączone

korytarzem na poziomie przyziemia). Część mieszkalna wyposażona jest w instalacje: wodną, elektryczną co zasilane piecem gazowym dwufunkcyjnym, wentylacja grawitacyjna, ciepła woda podgrzewana piecem gazowym.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Czechowice-Dziedzice przy ul. Brzeziny 4, stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00053542/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 576 192,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 182 144,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (157 619,20 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25 1020 2528 0000 0102 0105 0749 PKO BP SA O. TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie internetowej kancelarii: www.komornikniemczyk.pl.

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komorniczej:
tel. (32) 210-47-52
.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Brzeziny
Miasto: Czechowice-Dziedzice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone