strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Lokal niemieszkalny – garaż o pow. 16 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-19
Godzina: 11:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny – garaż o pow. 16 m2
Cena wywoławcza: 12 622,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 565/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 kwietnia 2016 r. o godz. 11:15

 

 w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako lokal niemieszkalny stanowiący garaż nr 49 G o łącznej powierzchni 16,00 m2 położony w miejscowości Poznań, ul. Ziemowita 74, posiadający założony zbiór dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czternastka” w Poznaniu ul. Ziemowita 74 . Lokal położony w budynku wielorodzinnym w piwnicy. Lokal niemieszkalny stanowiący garaż nie posiada założonej księgi wieczystej. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 16 830,00 zł. Cena wywołania wynosi: 12 622,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornikowi rękojmię w wysokości: 1 683,00 zł. Rękojmia powinna być złożona wpłacona na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem 13.04.2016 r. godz. 14:45. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję . Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ziemowita
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone