strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Zabudowane nieruchomości w Rząsinach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-13
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane nieruchomości w Rząsinach
Cena wywoławcza: 45 629,40
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 153/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba, zastępca komornika asesor komorniczy Bartłomiej Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w  Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śląskim, sala 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

  1. Nieruchomości zabudowanej, położonej na działce gruntu nr 145 o powierzchni 0,4900 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o PU – 96,7 m2 oraz budynkiem garażowym o PU 10,7 m2 znajdującym się w miejscowości Rząsiny 44, gm. Gryfów Śląski. Budynek mieszkalny jest obiektem trzykondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w okresie międzywojennym ubiegłego stulecia, po remoncie i modernizacji w 2007 roku. Budynek o dobrym standardzie wykończenia. Funkcjonalność budynku dobra. Stan techniczny budynku średni. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00000959/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 221 700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 147 800,00 zł. Wadium 22 170,00 zł.

  1. Nieruchomość zabudowana budynkiem piekarni o PU 47,80 m2 położonym na działce gruntu nr 145 w miejscowości Rząsiny 44, gm. Gryfów Śląski. Budynek jednokondygnacyjny murowany z pustaków żużlobetonowych, dach konstrukcji drewnianej, ocieplony, pokryty dachówką ceramiczną i papą. Według oświadczenia dawniej był to Bar, po rozbudowie i modernizacji przygotowano budynek jako piekarnię. W budynku nie była dotychczas prowadzona działalność wypieku pieczywa. Stan techniczny budynku średni. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/000009559/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 68 444,10 zł brutto (w tym wartość netto budynku piekarni 23 670,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, tj. 5 444,10 zł oraz wartość działki gruntu 39 330,00 zł). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 45 629,40 zł. Wadium 6 844,41 zł.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania w gotówce w Kancelarii do godz. 12:00  lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rząsiny
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone