strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański
Lokal  o powierzchni użytkowej 49,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-04
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal  o powierzchni użytkowej 49,60 m2
Cena wywoławcza: 96 035,90
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 22/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KI1L/00096718/2Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XVIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego należącego do (…), stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: Kielce, ul. Stanisława Toporowskiego 11/13, dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  [NKW  KI1L/00096718/2]. Lokal  o powierzchni użytkowej 49,60 m2 znajduje się na III piętrze budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Do lokalu przynależy  piwnica.


Suma oszacowania wynosi 128 047,86 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   96 035,90 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 804,79 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP

87 1240 4416 1111 0010 4604 3453

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00  do godz. 16:00 oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 sygn. I Co 1721/14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stanisława Toporowskiego
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone