strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury
Nieruchomość gruntowa o pow. 2,88 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-20
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 2,88 ha
Cena wywoławcza: 97 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1532/08
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 kwietnia 2016 r. o godz. 12:20

 

w sali nr 113 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Szczyglice, gm. Głogów, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/00027713/7, opisanej jako nieruchomość gruntowa o pow. 2,88 ha, w skład której wchodzi niezabudowana działka gruntu. Działka znajduje się na udokumentowanym złożu kruszywa naturalnego „Szczyglice II”, które było w części eksploatowane. Obecnie nie jest objęte koncesją na eksploatację. Według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny wyrobisk po eksploatacji surowców pospolitych wymagających rekultywacji oraz łąki i pastwiska.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowania, tj. kwotę: 97 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 § 2 kpc rękojmię w wysokości 13 000,00 zł (tj. 10% ceny oszacowania), najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3. Nieruchomość tę można oglądać w dni powszednie, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szczyglice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone