strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Krakowie
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,28 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-21
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,28 ha
Cena wywoławcza: 178 830,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, na podstawie z art. 110 w § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2014 r. nr 1619 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 marca 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego w Wieliczce ul. Zamkowa 2, w pokoju nr 111 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność Zobowiązanego (…) położonej w miejscowości Zabawa, tj. działki nr 17 powierzchni 0.28 ha, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, dla której założona jest księga wieczysta nr KR1I/00018955/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi 238 440,00 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści złote).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 830,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 23 844,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce lub na rachunek bankowy nr 96 1010 1270 0004 9113 9120 0000.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 9:00-13:00, natomiast elaborat szacunkowy przeglądać można w siedzibie Urzędu w pokoju 110.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zabawa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone