strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Lokal mieszkalny o pow. 74,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-22
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 74,10 m2
Cena wywoławcza: 172 894,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1067/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek Zając zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

22 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXVI odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego oznaczonego jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 18 o powierzchni 74,10 m2 położonego w Kielcach przy ul. Barwinek 25, wpisanego do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PIONIER dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00131354/0.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę: 259 340,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 172 894,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 25 934,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr 22 1020 2629 0000 9002 0015 8741 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Barwinek
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone