strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Konkurs ofert na zakup lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i udział w prawie własności działek – ELMONTEX Sp. z o.o.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-22
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Konkurs ofert na zakup lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i udział w prawie własności działek – ELMONTEX Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 2 434 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w całości, znajdujących się w budynku
w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9, samodzielnych, stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych o numerach 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 27, 34, 35 oraz stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (użytkowe) o numerach 13, 16, 18, 19, 22, 29, 31, 33 wraz z odpowiednim udziałem
w nieruchomości wspólnej, który stanowi udział w prawie własności działek oznaczonych numerami 3546/144, 3546/332, 5681 objętych księgą wieczystą o numerze KR1C/00047761/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz w tych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak również udziału we własności nieruchomości położonej
w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 (w skład którego wchodzą samodzielne lokale
o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, nie stanowiące przedmiotu odrębnej własności), za cenę wywoławczą brutto 2 434 000,00 zł (z podatkiem VAT).

 

1.  Biuro Syndyka masy upadłości ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej mieści się w Krakowie: 31-514 Kraków, Al. Płk. W. Beliny Prażmowskiego 42/2.

2.  Przystępujący do konkursu ofert zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej i złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem i regulaminem konkursu ofert, który znajduje się na stronie internetowej www.dawro.pl/elmontex oraz w Biurze Syndyka pod ww. adresem.

3.  Konkurs ofert przeprowadzany jest według przepisów prawa polskiego. Oferta oraz wszelkie oświadczenia oferenta winny być sporządzone wyłącznie w języku polskim. Oferenci poddają wszelkie związane z konkursem ofert okoliczności regulacjom prawa polskiego.

4.  Ofertę zakupu spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniu i regulaminie konkursu ofert przystępujący do konkursu winni złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs ofert ELMONTEX Sp. z o.o.”, najpóźniej w terminie do dnia 21.04.2016 r.
w Biurze Syndyka pod ww. adresem do godz. 14:00, pod rygorem nie dopuszczenia do konkursu ofert.

5.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2016 r. ww. Biurze Syndyka o godz. 11:00.

6.  Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia w/w konkursu bez wybrania oferty, jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia dodatkowego konkursu ofert wśród uczestników, którzy zaoferują tę samą cenę nabycia i taki sam sposób zapłaty.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, konkursu ofert można uzyskać pod w/w adresem albo numerami telefonów tel. (12) 311 92 91, (12) 313 43 91, (12) 444 74 38, fax (12) 444 74 39.

 

Pobierz: Regulamin.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Oświęcimska
Miasto: Chrzanów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone