strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Wschowie Radomir Radecki
Działki  o pow. 1 000 m2, 3 280 m2, o,4039 ha oraz 7 573 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki  o pow. 1 000 m2, 3 280 m2, o,4039 ha oraz 7 573 m2
Cena wywoławcza: 74 943,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1590/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki z siedzibą 67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 16/5 (tel. (65) 540 12 01) ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej KM 1590/14 dnia

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników (…) (własność na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) położonej: 67-410 Łupice, ul. Długa 14a, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00008597/9.

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca grunt działki o nr ewidencyjnym 213 o pow. 1 000,00 m2. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji lokalnej zakończonej w zbiorniku bezodpływowym. Teren ogrodzony płotem z elementów stalowych na podmurówce ceglanej, oraz murem ceglanym, częściowo płotem z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Brama wjazdowa i furtka konstrukcji stalowej, podejścia i podjazdy utwardzone kostką betonowa. Budynek mieszkalny jednorodzinny posiada dwie kondygnacje (piętro i  poddasze użytkowe), jest częściowo podpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 118,84 m2 (odpowiednio parter: 88,20 m2, poddasze 30,64 m2).  Budynek gospodarczy jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa  wynosi 116,81 m2.

Suma oszacowania wynosi 253 092,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  168 728,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 309,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

w sprawach egzekucyjnych KMP 313/04 i KMP 69/10 dnia

 

11 maja 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

działek numer 98/5 i 98/6 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00003280/9. Działki nr 98/5 i 98/6 położone są: 67-400 Wschowa, Tylewice (obręb nr 0014 Tylewice, gmina Wschowa, powiat Wschowski). Nieruchomość należy do dłużnika (…) (własność).

Wystawione na licytację działki nr 98/5 i 98/6 są niezabudowane a ich łączna powierzchnia wynosi 3 280 m2. Działka nr 98/6 posiada powierzchnię 1 243,00 m2, położona jest bezpośrednio przy drodze o nawierzchni bitumicznej, relacji Wschowa-Nowa Sól, w jej skład wchodzą świerki posadzone  wzdłuż drogi. Działka nr 98/5 posiada powierzchnię 2 037,00 m2, położona jest za działką nr 98/6 przy drodze polnej o nawierzchni gruntowej lecz również posiada przejazd do drogi relacji Wschowa-Nowa Sól, w jej skład wchodzą świerki posadzone wzdłuż drogi gruntowej.

Samodzielny dostęp do działek nr 98/5 i 98/6 od strony drogi głównej biegnącej przez wieś jest możliwy po wykonaniu przejazdu przez rów melioracyjny zlokalizowany przy drodze. Grunty działek nr 98/5 i 98/6 spełniają kryteria kwalifikujące je jako grunty budowlane.

Suma oszacowania wynosi 112 415,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 943,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 241,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

w sprawach egzekucyjnych KM 2091/13, KM 1327/12, KM 1780/12 dnia

 

12 maja 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników (…) (własność na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) położonej: 67-400 Wschowa, Siedlnica 116, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00016341/9.

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca grunt działki nr 1131 o pow. 0,4039 ha. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości z bezpośrednim dojazdem drogą o nawierzchni bitumicznej. Teren częściowo ogrodzony murem z cegły ceramicznej, płotem z siatki oraz elementów stalowych. Nieruchomość posiada wykonane przyłącze do sieci energetycznej i wodociągowej oraz kanalizacje lokalną zakończoną w zbiorniku bezodpływowym. Budynek mieszkalny jednorodzinny posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony a jego powierzchnia - użytkowa mieszkalna wynosi: 200,73 m2 (odpowiednio: parter - 152,21 m2, piętro (poddasze) - 48,52 m2), - użytkowa gospodarcza: 97,20 m2 (odpowiednio: piwnica - 7,72 m2, piętro (poddasze) - 89,48 m2). Budynek gospodarczy nr 1 posiada jedną kondygnację, nie jest podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 115,20 m2. Budynek gospodarczy nr 2 posiada jedną kondygnację, nie jest podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 163,20 m2. Budynek gospodarczy nr 3 posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 192,25 m2.

Suma oszacowania wynosi 409 567,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 273 044,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 956,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

w sprawach egzekucyjnych KM 1929/13, KM 2009/13 dnia

 

12 maja 2016 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr  106, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika  (…) (własność) położonej: 67-400 Wschowa, Tylewice 9F, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00007227/8.

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 366/1 o powierzchni 7 573,00 m2. Zabudowę stanowi budynek usługowy z częścią mieszkalną oraz budynek warsztatu samochodowego z częścią magazynową i dobudówką. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej trylinką betonową, ogrodzenie wykonane z elementów żel-betowych monolitycznych prefabrykowanych na słupkach betonowych osadzonych w gruncie. Nieruchomość posiada dostęp  do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji lokalnej zakończonej w zbiorniku bezodpływowym. Budynek usługowy z częścią mieszkalną jest jednokondygnacyjny (w części posiada drugą kondygnację), jest niepodpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa wynosi  437,30 m2 (odpowiednio:  parter 362,85 m2, piętro 74,45 m2). Budynek warsztatowo-magazynowy z dobudówką jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 456,83 m2.

Suma oszacowania wynosi 920 882,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 613 921,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 92 088,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia może być złożona również na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

                                                                                         Komornik

                                                                                         Radomir Radecki

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łupice, Tylewice, Siedlnice
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone