strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy Przy SR Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek
Działka gruntowa o pow. 800 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-21
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa o pow. 800 m2
Cena wywoławcza: 576 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 350/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

21 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 16 budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym wraz z przynależnymi budowlami, położonej w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 113, stanowiącej własność dłużniczki: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o numerze KA1K/00015967/6.

Na nieruchomość składa się działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 5, arkusz mapy 110, powierzchnia 800 m2, zabudowana wolnostojącym trójkondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym (podpiwniczenie, parter, piętro), jednorodzinnym wraz z przynależnymi budowlami.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 768 200,00 zł.

Cena wywołania w niniejszej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 576 150,00 zł.

Przystępujący do licytacji stosownie do art. 962 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. kwotę 76 820,00 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można również wpłacić na rachunek bankowy Komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3

98 1050 1214 1000 0090 7058 9982.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział I Cywilny - Sekcja Egzekucyjna w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem licytacji. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności z prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem

licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gen. Jankego
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone